link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

De Bronzen Klanken van de Franciscusparochie

gepubliceerd: zaterdag, 14 juli 2018

“De luidklok, al eeuwenlang met het wel en wee van de mensheid verbonden, is ook in onze moderne samenleving niet weg te denken. Wiens gedachten staan niet even stil bij de blijde of soms droevige omstandigheden welke aangekondigd worden door klokkenklanken. Het geluid van klokken is een wezenlijk deel van ons leven. De sfeer en stemming welke gewekt worden wanneer de bronzen klanken ons bereiken, eerst aarzelend en dan langzaam maar zeker met regelmaat, zijn enig in hun soort. Het klokkengebeier is van een onvergetelijke schoonheid en heeft een wereld van inhoud.” - Zo lezen we op de website van Eijsbouts.

De klokken in onze parochie

De kerken van de Franciscus­parochie zijn gezegend met een aantal mooie klokken. In de Lambertus­kerk van Someren hangt een schitterend viergelui; één van de mooiste van het bisdom Den Bosch, mede doordat deze klokken aan rechte assen hangen en daardoor ‘zingen’.

In Asten hangt eveneens een viergelui, maar deze heeft krukassen, waardoor ze anders klinken, maar zeker niet onverdienstelijk.

Someren-Heide en Someren-Eind hebben beide drie klokken. Lierop heeft een oude luidklok en nog een klein klokje voor het Angelus. Ommel heeft twee luidklokken en Heusden een heldere kleine luidklok.

Diverse gebeur­te­nissen

Dat komt uit op een totaal van 19 luidklokken in onze parochie, die gebruikt worden om het uur aan te geven; gebedsmomenten aan te geven en om gelovigen op te roepen om naar de kerk te komen. Deze luidklokken worden dus gebruikt om diverse gebeur­te­nissen in of buiten de kerk aan te kondigen. Ze worden voornamelijk ingezet om kerkelijke diensten aan te kondigen, zoals de zondagse viering, uitvaarten, vieringen van doop en huwelijk enzovoort.

Doorgaans hoort u bij gewone gelegenheden niet alle klokken luiden. Op (hoog)feesten worden deze gewone klokken aangevuld met de zwaardere en/of lichtere klokken tot een zogenaamd ‘volgelui’ of ‘plenum’. Op andere bijzonder feestelijke momenten klinkt eveneens het volledige gelui, bijvoorbeeld bij de jaarwisseling. Bij bijzonder droeve momenten en momenten van gedachtenis luidt vaak enkel de zwaarste klok van elke kerk.

Angelusgebed

De laatste maanden is geprobeerd wat meer uitdrukking te geven aan de momenten van de dag waarop vanouds het Angelusgebed werd gebeden, doorgaans (in Asten ook om 7 uur in de morgen) om 12 uur op de middag en ’s avonds om 18 uur. Op die momenten hoort u (na de uurslag) drie maal drie klokslagen, waarna gedurende een minuut een van de lichtste klokken luidt. Deze ordening geeft precies de volgorde van het gebed ‘de Engel des Heren’ aan.

Vrijdag 15.00 uur

Op vrijdag­middag luiden onze kerken om 15 uur één minuut met de zwaarste klok ter plaatse. Dit om de gedachtenis van het stervensuur van Christus (traditioneel rond drie uur op de vrijdag van het Paastriduüm) aan te kondigen. Op zaterdag­avond om 18 uur wordt het luiden van deze enkele klok in Someren en Asten vervangen door het gelui van alle klokken; dit is namelijk het moment waarop de zondag – de Dag des Heren, de dag van de Verrijzenis, de belangrijkste dag van de week – wordt ingeluid. De rooms-katholieke kerk houdt daarvoor gebruikelijk het begin van de voor­avond aan (denk aan de Kerst­nacht en de Paas­nacht). Deze traditie voert terug op de sabbat, welke in de joodse traditie de dag van God is. Het daadwerkelijke begin van de sabbat was en is, u raadt het al, op de voor­avond van de dag zelf.

Zo worden we als christen­gelovigen gevraagd stil te staan bij allerlei zaken en momenten die diep in ons hart en in ons geloof geworteld zijn.

Ook houden we zo mooie tradities uit het verleden nog altijd levend en actueel in onze gemeen­schap. Dat dit alles bij mag dragen aan een verrijking van ons geloof en welbevinden.

 


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose