link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Minicursus Kerklatijn

Dinsdag 4, 11 en 18 september - 20.00 uur - Heusden

gepubliceerd: vrijdag, 17 augustus 2018
Minicursus Kerklatijn

Ave Maria, Pater noster, Credo in unum Deum. Heeft u zich wel eens afge­vraagd wat deze Latijnse gezangen en gebe­den nou eigen­lijk betekenen?

Niet dood maar springlevend

Het Latijn lijkt een dode taal maar is eigen­lijk in het dage­lijks leven nog springlevend. In allerlei woor­den, zinnen, spreek­woor­den klinkt nog de taal van het aloude Latijn. De Francis­cus­paro­chie biedt u de moge­lijk­heid om in een drietal bij­een­komsten van an­der­half uur kennis te maken met het Kerkla­tijn.

Na afloop van deze mini­cur­sus bent u in staat om deze drie welbekende Latijnse gebe­den te begrijpen en u heeft dan het inzicht hoe deze ver­taald wor­den. Al doende wordt u mee­ge­no­men in de ach­ter­gron­den van de gebe­den en de ver­taal­prin­ci­pes van het Kerkla­tijn. De mini­cur­sus is niet alleen ver­taal­werk maar met behulp van verhalen, afbeel­dingen en filmpjes krijgt u ook inzicht in de oorsprong, ach­ter­grond en gebruik van deze drie gebe­den. Om deel te nemen aan deze mini­cur­sus is geen voorkennis nodig.

Drie avon­den in Heus­den

De mini­cur­sus Kerkla­tijn wordt gegeven door pas­to­raal werker en theoloog Jack Swaanen. Elke bij­een­komst begint om 20.00 uur en ein­digt om 21.30 uur. De cursus vindt plaats op dins­dag 4, 11 en 18 sep­tem­ber in het zij­zaaltje van de kerk in Heus­den.

U kunt zich op twee manieren opgeven:

  • Stuur een email naar j.swaanen@rkfran­cis­cus.nl of
  • doe een briefje met naam en tele­foon­num­mer o.v.v. “mini­cur­sus kerkla­tijn” in de brievenbus van het pa­ro­chie­cen­trum

 

Wij hopen u graag te ont­moe­ten.


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose