link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Laatste Eucharistieviering in St. Jozefkerk

Zondag 23 september - 11.00 uur - Someren-Heide

gepubliceerd: maandag, 10 september 2018

Voor de laatste keer zal zondag 23 september 2018 zal om 11.00 uur een Eucharistie­viering worden gevierd in de St. Jozefkerk in Someren-Heide. Gedurende bijna 82 jaar zijn in Someren-Heide vieringen gehouden: de eerste 24 jaar vanaf de inzegening op 21 december 1936 in de houten noodkerk en vanaf 20 maart 1961, nu ruim 57 jaar, in de huidige karakteristieke St. Jozefkerk.

We zijn ons er misschien niet altijd van bewust welke betekenis de katholieke kerk in het verleden heeft gespeeld in het dagelijkse maat­schappelijke leven in ons dorp. Vele verenigingen zijn op initiatief en met ondersteuning van de toenmalige pastoor of kapelaan opgezet en zorgen nog steeds voor een levendige dorps­gemeen­schap waar voor eenieder iets te vinden is. Dit alles dankzij de orde van de Priesters van het H. Hart van Jezus die in 1935 in de persoon van pastoor Graat de oprichting van een nieuwe parochie voor Someren-Heide oppakten tot het afscheid van pastoor Somers in 2009.

De katholieke kerk zorgde in ons dorp, naast de zorg voor de ziel en zaligheid van de parochianen, voor de verbintenis en saamhorigheid aangezien de bewoners uit diverse windstreken als pioniers kwamen aangewaaid.

De tijden zijn veranderd, prioriteiten liggen bij andere activiteiten, de behoefte aan kerkbezoek is verminderd en dat brengt aanpassingen met zich mee voor de katholieke kerk. Ook in Someren-Heide hebben we de laatste 20 jaar de teruggang ervaren en zien toenemen.

Het besluit om de St. Jozefkerk op termijn te sluiten was al in 2014 uitgesproken; nu is de noodzaak daar om de volgende stap te zetten. We realiseren ons maar al te goed dat het zetten van deze stap bij enkele trouwe kerk­gangers tot een gemis zal leiden.

Toch willen we met elkaar in dankbaarheid terugkijken op de vele jaren dat de St. Jozefkerk er ten dienste van ons is geweest en verwelkomen we u graag in deze gedenk­waardige viering die voorgegaan wordt door kapelaan Harold van Overbeek en muzikaal verzorgd door het Jozef-Pauluskoor, gemengd koor Heart & Soul en muziek­vereniging Someren-Heide.

Vervolgens wordt onder begeleiding van de muzikale klanken van de muziek­vereniging het St. Jozefbeeld overgebracht van de kerk naar de St. Jozefkapel waar het een nieuwe plek krijgt.

Ter afsluiting zijn alle aanwezigen welkom in gemeen­schapshuis De Bunt waar onder het genot van een kopje koffie nog kan worden teruggeblikt middels foto’s op ons katholieke verleden.

U bent van harte welkom op zondag 23 september 2018 om 11.00 uur in onze St. Jozefkerk. Het zou mooi zijn om deze laatste stap met steun van velen uit onze parochie­gemeen­schap te zetten.

Parochie H. Franciscus Asten-Someren
Locatieraad Someren-Heide


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.

Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose