link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Kerstpakkettenactie

Helpt u ons weer aan honderd pakketten?

gepubliceerd: zaterdag, 1 december 2018
foto: SIRIS
Kerstpakkettenactie

Sinds 2002, met twee onderbre­kingen, vindt in Asten de jaar­lijkse actie plaats met aan­dacht voor de minima in ons dorp. Wederom wordt de actie geor­ga­ni­seerd door de diaconale werk­groep van de H. Fran­cis­cus­paro­chie en de leden van het Sint Joris Gilde, in goede samen­wer­king met de diverse maat­schap­pe­lijke instanties; deze dragen zorg voor een goede versprei­ding van de pakketten.

Formule

De formule van de actie is inmiddels goed bekend: op vrij­dag 7 en zater­dag 8 de­cem­ber is de PLUS super­markt gastheer met een keuze uit twin­tig prak­tische producten, met accent op het fees­te­lij­ke karakter van de de­cem­ber­maand. Er wordt wederom gestreefd naar 100 pakketten. Daarbij zijn er ook kant-en-klare pakket­vor­men van € 5 en € 10.

De artikelen wor­den aan de kassa afgerekend en overhan­digd aan de mensen van de actie, achter de kassa­groep. In de week daarna wor­den de pakketten samen­ge­steld en gedistribueerd volgens een vast­ge­steld werk­plan, zodat de ont­van­gers ruim voor de feest­da­gen zijn voor­zien.

Inlevertij­den

  • Vrij­dag 7 de­cem­ber van 9.00 tot 17.00 uur
  • Zater­dag 8 de­cem­ber van 10.00 tot 14.00 uur

Dankzij uw hulp

Met de hulp van velen zijn wij in staat om iets te delen met onze mede­mensen, hoe beperkt ook. Daarom: DOE MEE!

Diaconale Werk­groep
H. Fran­cis­cus­paro­chie
Sint Joris Gilde Asten


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose