link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Internetoplichters doen zich voor als pastores

gepubliceerd: dinsdag, 27 augustus 2019

Internetcriminelen geven zich in e-mails uit voor pas­to­rale beroeps­krachten in een poging een gunst te ver­krij­gen. In de bis­dom­men Breda en Den Bosch zijn e-mails ont­van­gen waarin sprake is van iden­ti­teitsfraude (phishingmail). Spotjes van de over­heid waar­schu­wen regel­ma­tig voor phishingmail met de tip: “Eerst checken, dan klikken!”

Werk­wij­ze

Criminelen maken gebruik van bij­voor­beeld Gmail om een nieuw e-mail­a­dres aan te maken dat er geloof­waar­dig uitziet. Vanuit dit e-mail­a­dres versturen ze een e-mail waarin ze bij­voor­beeld claimen de pastoor te zijn. Wie even niet oplet en reageert, krijgt een zielig verhaal met het verzoek geld over te maken om te helpen bij een nood­si­tua­tie.

Iden­ti­teitsfraude

Iden­ti­teitsfraude in de vorm van phishingmail komt regel­ma­tig voor. De nepmails zien er vaak be­drieg­lijk echt uit, zeker wanneer ge­pro­beerd wordt het taal­ge­bruik van een persoon of organi­sa­tie over te nemen. Toch kan phishingmail nog vaak wor­den herkend aan taalfouten en kromme zinnen.

In geval van twijfel is het ver­stan­dig om via een ander kanaal dan e-mail contact op te nemen met de afzender, bij­voor­beeld door een whatsappje te sturen of even te bellen, ook als in de e-mail wordt gezegd dat de mobiele tele­foon is gestolen of vergeten.

Meer in­for­ma­tie over nepmails is te vin­den op de speciale web­si­te van de Rijksover­heid:

Andere vormen van oplich­ting

Criminelen gaan steeds weer op zoek naar nieuwe manieren om mensen geld afhan­dig te maken.

In Limburg wer­den onlangs tenminste twee pa­ro­chies het slacht­of­fer van criminelen die zich voorde­den als mede­wer­kers van de Belas­ting­dienst. Zij bel­den met de mede­de­ling dat er een grote betalingsachterstand was en had­den kenne­lijk zo’n overtuigend verhaal dat de pa­ro­chie­me­de­werkers duizen­den euro’s overmaakten.

Ook nieuwe com­mu­ni­ca­tie­mid­de­len als Whatsapp, Hangout of Facebook Messenger wor­den ingezet. Onder het mom van een nieuw abonne­ment claimen criminelen, die zich voordoen als een bekende van het slacht­of­fer, dat ze een nieuw mobiel tele­foon­num­mer hebben. Eerst winnen ze het ver­trouwen van het slacht­of­fer en troggelen ver­vol­gens enkele honder­den of zelfs duizen­den euro’s af.

Neem bij twijfel altijd op een andere manier dan via het kanaal waarop je wordt benaderd, contact op met de persoon in kwestie. Als een crimineel claimt dat hij een nieuw tele­foon­num­mer heeft en je krijgt de voorgewende persoon gewoon aan de lijn via het ori­gi­nele tele­foon­num­mer, weet je genoeg!


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose