link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Da ge bedanktzt dwitte war!

Nu met fotoserie van Rob Fritsen!

gepubliceerd: dinsdag, 13 juli 2021
foto: Rob Fritsen
Een vaandelgroet vr de kerk na afloop van de viering
Een vaandelgroet vr de kerk na afloop van de viering

Gisteren hebben we in de heilige Maria Pre­sen­ta­tie­kerk mogen vieren dat mgr. de Korte mij installeerde tot pastoor van de heilige Fran­cis­cus­paro­chie. Aanvanke­lijk was dit voor begin februari gepland. Toen waren ‘de weergo­den’ ons niet guns­tig gezind. Mis­schien herinnert u zich nog het weekend met een enorme sneeuwval. Zondag 11 juli was het omgedraaid. Alle regen die nodig was voor planten en dieren viel mooi op zater­dag­avond en de zon­dag was het heer­lijk weer.

Vrij­wil­li­gers, leden van het pas­to­rale team en het pa­ro­chie­bestuur zijn voor en achter de schermen bezig geweest om van de in­stal­la­tie een heuge­lijke gebeur­te­nis te maken. En dat is ze gelukt!!! Helaas kon­den we van­wege de gel­dende Corona-maat­regelen niet alle deuren open gooien en er een echt pa­ro­chie­feest van maken.

Ik mag terugkijken op een hele mooie en per­soon­lijke vie­ring waarin onze bis­schop in­spi­re­rende woor­den sprak. Aan­slui­tend hebben de gildes van onze pa­ro­chie voor de kerk een vaandel­groet gebracht. Mijn familie was hier echt van onder de indruk. De Zeeuwse katho­lie­ken kennen het begrip ‘Gildes’ niet echt.

Dankzij het goede weer kon­den we na de Mis samen­ko­men in de pastorietuin. Hier waren tafels neer­ge­zet zodat we elkaar binnen de kaders van de Corona-maat­regelen toch kon­den ont­moe­ten en iets eten en drinken. Heel fijn om ontspannen bij elkaar te zijn.

Ik mag terugkijken op een hele mooie dag en ben er ie­der­een dank­baar voor die heeft mee­ge­werkt aan de tot standko­ming ervan. Maar ook wil ik al die mensen bedanken die er niet bij kon­den zijn en een kaartje hebben gestuurd of voor mij hebben gebe­den.

BEDANKT!

Pastoor Steijaert

 

Foto­se­rie en In­stal­la­tie­vie­ring bij SIRIS

Rob Fritsen maakte weer een prach­tige foto­se­rie van de in­stal­la­tie­vie­ring die we hier­on­der dank­baar over­ne­men. De in­stal­la­tie van pastoor Steijaert is op zon­dag 18 juli twee keer te zien op SIRIS-tv. De uitzen­dingen zijn om 11.00 uur en om 18.00 uur.


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose