link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Begeleide Lourdesreis

Regionaal initiatief

gepubliceerd: zaterdag, 19 februari 2022

De pa­ro­chie Sint Petrus uit Eindhoven or­ga­ni­seert van 28 april t/m 3 mei 2022 een bede­vaart naar Lourdes. De reis zal wor­den begeleid door pastor Ad Verest van deze pa­ro­chie.

Info en aanmel­den

De reis staat open voor alle belang­stel­len­den. Men kan zich aanmel­den bij Hans Lapre, coördinator van de pa­ro­chie Sint Petrus. Op de web­si­te van de pa­ro­chie Sint Petrus staat meer in­for­ma­tie:

Kennis­ma­kings­bij­een­komst

De deel­ne­mers krijgen ter zijner tijd allemaal een uit­no­di­ging voor een on­der­lin­ge kennis­ma­king waarbij ook een start wordt gemaakt met een gees­te­lij­ke voor­be­rei­ding.


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose