link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Parochieavond: filmreeks Sycamore

2 augustus: 'een God die spreekt'

gepubliceerd: dinsdag, 26 juli 2022

Elke eerste dins­dag van de maand or­ga­ni­seert de pa­ro­chie een pa­ro­chie-avond. Een avond voor ont­moe­ting en samen leren over ons geloof en de relatie met ons leven en dat van anderen. De avon­den wor­den ver­zorgd door de leden van het pas­to­rale team. In juli en au­gus­tus bekijken en bespreken we een drietal filmpjes uit de filmsreeks Sycamore. Ieder filmje heeft een eigen thema. Op 19 juli was het thema; 'het bestaan van God'.

Dins­dag 2 au­gus­tus: 'een God die spreekt'

We kijken een korte film van ogeveer 20 minuten. In dit filmpje bespreekt Stephen Wang, een katho­liek pries­ter en leraar, dit on­der­werp. Op welke wijze spreekt God tot ons en toon Hij zich­zelf in ons leven? Pastoor Wang roept vragen op en probeert hierop ant­woord te geven. Dit wordt afgewisseld met inter­views (hoe denken mensen op straat over het on­der­werp?).

Na enkele minuten film pauzeren we even en stellen ons vragen: waar ging het over? Wat betekent het voor mij? Wat is de band met mijn eigen leven?

We sluiten af met een gezellig samen­zijn en een drankje voor wie dit graag wil.

Deze avond wordt ver­zorgd door diaken Swaanen en pastoor Steijaert.

Tot 2 au­gus­tus en wees welkom!

Pro­gram­ma

20.00 uur binnen­komst, kennis­ma­king, bijpraten onder het genot van een kopje koffie/thee
20.30 uur film en gesprekken
21.15 uur afron­ding en aan­slui­tend een drankje (voor wie dit wil)

Details

plaats: bij­zaal in de kerk van Asten
(toegang via de hoofd­in­gang of zij-ingang aan de Wilhelmina­straat)
datum: dins­dag 2 au­gus­tus 2022
tijd: 20.00 - 21.30 uur
kosten: gratis, maar een vrij­wil­lige bijdrage wordt ge­waar­deerd
voor wie?: ie­der­een die nieuws­gie­rig is. Er is zeker geen voorkennis vereist
aanmel­ding: pas­to­raal­team@rkfran­cis­cus.nl
06 - 54 955 942 (diaken Jack Swaanen)
of een briefje in de brievenbus van de pastorie te Asten

Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose