link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Klokken luiden Actie Kerkbalans in

gepubliceerd: dinsdag, 17 januari 2017
Klokken luiden Actie Kerkbalans in

De actie Kerk­ba­lans wordt op zater­dag 21 januari 2017 om 13.00 uur lan­de­lijk ingeluid. Ook de klokken van alle kerken binnen de Fran­cis­cus­paro­chie zullen klinken om aan­dacht te vragen voor de actie Kerk­ba­lans die van 21 januari tot en met 5 februari loopt. Dankzij de Actie Kerk­ba­lans kan de plaat­se­lijke geloofs­ge­meen­schap func­tio­ne­ren en kan zij haar maat­schap­pe­lijke functie blijven vervullen.

Door de klokken te lui­den wordt aan­dacht gevraagd voor de nood­zaak van de Actie Kerk­ba­lans. Door het te­rug­lo­pend aantal bezoekers van de vie­rin­gen zijn de in­kom­sten via de collectes gering. Door giften en de inzet van vrij­wil­li­gers kunnen onze geloofs­ge­meen­schappen behou­den blijven voor de toe­komst.

Actie Kerk­ba­lans is een lan­de­lijke campagne en ini­tia­tief van de Rooms-Katho­lie­ke Kerk, de Pro­tes­tantse Kerk en de Oudkatho­lie­ke Kerk om de onmis­ba­re plek in de samen­le­ving te kunnen behou­den. In ruim hon­derd plaatsen door heel Neder­land klinken tege­lijk de kerk­klok­ken om samen de Actie Kerk­ba­lans in te lui­den.

 

Actie Kerkbalans 2017


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose