link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Gezamenlijke collecte voor dertien goede doelen

Goede Doelen Week Asten, Heusden en Ommel

gepubliceerd: vrijdag, 21 april 2017
Gezamenlijke collecte voor dertien goede doelen

Voor het vierde jaar worden in Asten de collecten van dertien goede doelen gezamenlijk uitgevoerd. Voor de inwoners van de gemeente Asten betekent dit, dat er ook in 2017 door deze fondsen niet apart gecollecteerd wordt. Twaalf keer minder zal de collectant aan de deuren aanbellen en u om een bijdrage vragen.

Door de handen ineen te slaan is het voor deze fondsen mogelijk om de collecten op peil te houden en aan de fondsen een goede bijdrage af te dragen. Dankzij vrijwillige handen lukt het de Goede Doelen Week Asten, Heusden en Ommel, hopelijk weer om elke inwoner te bereiken en er dit jaar ook weer een succes van te maken.

Hoe werkt het?

Huis aan huis worden enveloppen met invullijsten verspreid. Hierop kunt u bij elk deelnemend fonds invullen, welk bedrag u wilt geven aan het bewuste fonds. Het totaalbedrag, van alle fondsen, stopt u samen met de invullijst weer in de envelop. Een week later worden de enveloppen opgehaald. Bij de gezamenlijke telling worden de bedragen verdeeld zoals u dit op de invullijst heeft ingevuld.

Wanneer

  • Week 22: maandag 29 mei t/m zaterdag 3 juni – rondbrengen van de enveloppen
  • Week 23: donderdag 6 t/m maandag 10 juni – ophalen van de enveloppen

Deelnemende fondsen

Deelnemende goede doelenIn de gezamenlijke collecten doen dit jaar de volgende fondsen mee:

Fonds verstandelijk gehandicapten, Alzheimer Nederland, Prinses Beatrix Spierfonds, Diabetesfonds, Hartstichting, KWF kankerbestrijding, Longfonds, Nationaal MS fonds, Epilepsiefonds, Nederlandse Brandwondenstichting, Nederlandse Rode Kruis, Nierstichting en het Reumafonds.

Aan de gezamenlijke collecten doen, dit jaar voornamelijk medische fondsen mee. Fondsen die het doen zonder subsidie en voor hun onderzoek, kennisopbouw, gebruikmaken van giften van particulieren.

Meer informatie en contact

Meer informatie kun u vinden op onze website en contact kan via e-mail. Ook kunt u ons tegenwoordig vinden op Twitter en Facebook:

Collecteleider

Loet van Beers:

Samen­werking met KBO

De organisatie van de Goede Doelen Week, Asten, Heusden en Ommel heeft van af het begin een goede samen­werking met KBO Asten gehad, waardoor het organiseren van een dergelijke grote collecte, tegen zo laag mogelijke kosten, kan worden opgezet. Hiervoor zijn alle fondsen de KBO erg dankbaar. Dit kan niet genoeg gezegd worden!

Hoe zit de organisatie in elkaar?

De Goede Doelen Week Asten, Heusden en Ommel bestaat uit de collecte-organisatoren van de betreffende fondsen. Zij komen in het najaar bij elkaar voor:

  • Datumselectie voor de collecte in het jaar daarop
  • Voorwaarden bepalen voor de deelname van fondsen
  • Samenstellen van de koepelwerk­groep

De koepelwerk­groep zijn de afgevaardigden van de verschillende fondsen die op hun beurt de uitvoerende taken gaan invullen. Zo zijn er de volgende taak­groepen/functies verdeeld:

  • Collecteleider: een soort voorzittersrol en tevens verant­woorde­lijk voor de financiële afdrachten naar de diverse fondsen.
  • Secretariaat: draagt zorg voor de vergunning, verslaglegging van bijeenkomsten en in/uitgaande post
  • Route groep; verdeeld alle collectanten over wijken en voorziet de wijk-coördinatoren van de juiste aantal deelnemende collectanten voor de te lopen straten
  • De materiaal-groep: verdeeld emmers/enveloppen/brieven/identificatiepassen en alle overige materialen over de wijk-coördinatoren.
  • PR groep: stelt persberichten op, verstuurd deze en zorgt dat de website voorzien is van de juiste informatie.

De wijk-coördinatoren bestaan uit alle collecte-coördinatoren van de deelnemende fondsen. Zij hebben de taak in het najaar een lijst aan te leveren met voldoende collectanten voor haar/zijn eigen fonds. Tijdens de collecte hebben zij de coördinatie over een wijk of een deel van Asten. Zij onderhouden dan het contact met de collectanten uit deze wijk, zorgen dat het juiste materiaal bij de collectanten terecht komt en verstrekken de informatie over de manier van werken. Zo kan het dus gebeuren dat u in het najaar contact heeft met de coördinator van uw eigen fonds en voorafgaand aan de collecte met een geheel andere wijk-coördinator, omdat u in haar/zijn straat/wijk woont.

Momenteel zijn we nog op zoek naar collectanten voor enkele straten in Asten en ook onze materiaal­groep heeft versterking nodig.


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose