link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Opstekertje

woensdag, 18 december 2019
Opstekertje

Met kerst­mis vieren wij dat God mens is geworden en als kind in ons midden is gekomen. Daarom is ons eerste woord een wens voor alle kinderen: dat ze mogen opgroeien in huizen en scholen waar waardering is voor elkaar, warmte en genegen­heid.

Alle kinderen wensen we ouders toe en opvoeders die aan­dacht hebben voor het kleine en zwakke en dat zij aldus mensen van vrede worden. En tegen alle kinderen zeggen we ook: “Let maar op Jezus’ woorden en je brengt het ver”. Let op Hem, en volg Hem dan word je misschien geen idool maar wel een ster, een lichtje voor anderen. Dat wensen we alle kinderen van harte toe.

Ons tweede woord is voor alle jonge mensen, die geen kind meer zijn, maar ook nog niet volwassen. Die soms met zichzelf in de knoop zitten, die nog geen goed raad weten met de liefde en voor wie geloven nog ver en moei­lijk is. Hen wensen wij toe: laat je niet verleiden tot eigenbelang, goedkoop vermaak en verdovende welvaart. Zie mensen te worden met idealen, spring eerbiedig om met het leven, wees zuinig op elkaar en draag zorg voor de toe­komst, die God aan jullie toevertrouwt. Alle jonge nog zoekende mensen wensen wij toe dat ze de weg van Jezus zullen vinden, geen ge­mak­ke­lijke weg, maar wel een weg naar vrede.

En alle grote mensen wensen wij een zalig kerst­feest. U allen, mannen en vrouwen die samen door het leven gaat, wensen wij - in het spoor van Maria en Jozef toe: aan­han­ke­lijk­heid en eerbied voor elkaars gevoelens en trouw in goede en kwade dagen.

Trouw aan elkaar en trouw aan de kinderen, die lastige lieve jeugd, die aan U willen zien wat liefde is en bij U willen ontdekken wat geloven betekent. Zalig Kerst­feest voor alle vaders die herder zijn, alle moeders, die engelen van mensen zijn.

Maar eveneens een zalig kerst­feest voor allen die alleen staan, mensen die ongehuwd zijn gebleven, soms gewild maar bijna altijd ongewild, met alle pijn van dien.

En zij die hun levens­part­ner zijn verloren door de dood of ge­schei­den zijn, met alle verdriet en problemen die dat met zich meebrengt. U allen wensen wij zalige mensen toe die echt met je meevoelen, voor wie een half woord genoeg is, die bij je in de buurt blijven en laten merken dat ze je niet kunnen en willen missen.

Een zalig Kerst­feest voor alle oudere mensen, aan wiens inzet wij zoveel te danken hebben. Aan allen, die soms ondanks de kwalen van de oude dag blijven lachen en blijven luisteren naar hun kinderen en klein­kin­de­ren.

Vaak horen we hen zeggen: “de mensen hebben het beter dan vroeger, maar ze zijn minder tevreden”. En inderdaad zij leken op de arme herders, wij intussen op de rijke koningen. Dat de welvaart ons niet blind mag maken voor elkaars wel­zijn. Dat kunnen wij leren van oud en wijsgeworden mensen. Dank­baar wensen wij hun een zalig kerst­feest.

En tegen alle mensen die er in onze wereld onderdoor gaan, honger lijden, dakloos zijn, zeggen wij: blijf ons wakker houden met al dat slechte nieuws, zodat wij als chris­te­nen telkens weer worden uitgedaagd goed nieuws te brengen in naam van God.

Ook tegen alle zieke mensen zeggen wij: zalig Kerst­feest. Met U hopen wij op betere tijden en we beloven voor U te bidden om kracht van boven en de troost van een paar lieve mensen.

Moge de vrede van Kerst­mis geen wapenstilstand blijken te zijn. Moge de saam­ho­rig­heid van Kerst­mis iets worden van alle­dag ten bate van allen. Alle mensen die hieraan blijven werken en dus van goede wille zijn wensen wij een zalig kerst­feest.

Heel bij­zon­der zij die in gelo­vi­ge trouw onze kerk gaande houden en van onze kerk­ge­bouwen voort­du­rend een plaats maken van gebed en inspiratie. In al die mensen van goede wil brandt Gods licht, en daar moet je Hem zoeken.

In onze pa­ro­chies brandt Gods licht: in onze koren brandt licht, in de werk­groep voor zieken en alleen­gaanden, in de mensen van werk­groepen rondom Communie en Vormsel, in degenen die al ons koper poetsten, onze kerkhofploegen en in vele anderen werk­groepen die onze geloofs­ge­meen­schap mee dragen en levend houden.

Er brandt ook licht in mensen die zich buiten de kerk blijven inzetten voor de samen­le­ving, niet ophouden te ‘knokken’ voor ge­rech­tig­heid.

Er brandt licht in degenen die zeggen: ‘We bellen tante: of ze met Kerst­mis wil komen, anders zit ze zo alleen’.

Pastoor Pieter Scheepers

overzicht van bijdragen:
maandag, 17 februari 2020Geef er un kleurke aon
dinsdag, 4 februari 2020Valentijnsdag
zondag, 19 januari 2020Bidweek voor eenheid
donderdag, 9 januari 2020Vrijwilliger worden
woensdag, 18 december 2019Opstekertje
zondag, 15 december 2019Een nieuw werkjaar
dinsdag, 26 november 2019Advent
woensdag, 6 november 2019Zo als een mantel om mij heen geslagen
woensdag, 23 oktober 2019Allerzielen
donderdag, 3 oktober 2019Oktobermaand
dinsdag, 20 augustus 2019Een nieuw werkjaar
maandag, 24 juni 2019Vakantie
dinsdag, 4 juni 2019Pinksteren vandaag
vrijdag, 3 mei 2019Meimaand - Mariamaand
dinsdag, 9 april 2019Goede Week
zondag, 27 januari 2019Doe maar gewoon...
donderdag, 10 januari 2019Breng je doopsel in de praktijk
vrijdag, 21 december 2018Al 200 jaar Stille nacht, heilige nacht!
dinsdag, 4 december 2018December
maandag, 12 november 2018Intocht van Sinterklaas
dinsdag, 6 november 2018Opstekertje - Goede daad...
maandag, 29 oktober 2018Allerzielen: om wie je bent!
maandag, 24 september 2018Strooigoed in september
zaterdag, 15 september 2018Aan het begin van de Vredesweek
vrijdag, 7 september 2018Wat is ‘ons’ kerkgebouw u waard?
zondag, 26 augustus 20181000 Dagen pastoor
maandag, 20 augustus 2018In gedachte aan Paus Johannes Paulus I
woensdag, 4 juli 2018Vakantieperiode
zaterdag, 9 juni 2018Singeltjes draaien
dinsdag, 15 mei 2018PinksterenParochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose