link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Hoe laat is de H. Mis?

Een actueel overzicht van alle vieringen staan onder menu Vieringen, submenu Alle vieringen. Onder menu Vieringen kan echter ook gekozen worden voor alleen de vieringen in een bepaalde plaats. Menu Vieringen, submenu Vaste vieringen geeft de vaste vieringtijden - voor zover die vast liggen.

Wat zijn de kosten voor het dopen van mijn kind

Aan de viering zijn op dit moment geen kosten verbonden. Een parochie mag ook niet zomaar bijdragen vragen voor de toediening van sacramenten. Geld mag geen belemmering zijn om een sacrament te ontvangen. Van de andere kant hebben veel ouders best iets over voor de parochie. In sommige parochies stellen ze toch een bedrag vast (bijvoorbeeld € 50,00). Dat hebben wij niet gedaan. Wij doen een beroep op uw vrijgevigheid. U kunt na afloop van de doop­viering de donatie aan de doopheer of de koster geven. Er wordt ook altijd bij het uitgaan gecollecteerd.

Hoe kan ik mij laten uitschrijven uit de RK Kerk

Het is goed te weten wat u precies wilt. Wilt u uit het actuele ledenbestand gehaald worden, zodat u geen post meer van de parochie ontvangt? Of wilt u eigenlijk geen dooplid meer van de room-katholieke kerk zijn? In het laatste geval kan er van uw uittreden een aantekening gemaakt worden in het doopregister. Het doopsel zelf kan niet ongedaan gemaakt worden. Hiervoor moet er dan een procedure gevolgd worden. Het liefste gaan we met u vooraf in gesprek, zodat wij u kunnen wijzen op de consequenties. Als u bij uw keuze blijft, moet u dat schriftelijk bevestigen (een formele act). U krijgt dan later een schrijven van uittreden. Neem contact op met de pastoor.

Wat is er inbegrepen bij het tarief voor een huwelijk

We hanteren voor een huwelijk het standaardbedrag dat is vastgesteld door de Nederlandse bisschoppen­confe­rentie. Inbegrepen is het koor van de parochie. Als u eigen muziek wilt, moet u het zelf betalen. CD’s zijn niet mogelijk. Ook bloemen zijn inbegrepen, maar als u zelf meer wilt dan we in de parochie gewoon zijn, moet u het zelf organiseren en bekostigen. Overleg vooraf met degene die vrijwillig in de kerk de bloemen verzorgt. De boekjes zijn niet inbegrepen in het bedrag. Het vermenigvuldigen van de boekjes moet u zelf regelen, nadat met de pastor de tekst van de viering is vastgesteld.

Aan welke voorwaarden moeten een peter en een meter voldoen

Een doopouder moet instaan voor de geloofsopvoeding van het petekind. Dat is de eigenlijke taak, en niet cadeautjes geven met de verjaardag. Dat mag er natuurlijk gerust bij komen. Bij een doop hoort een peetouder (soms kan er van worden afgeweken). Als u er twee wilt, is het een peettante en een peetoom. Twee peetouders van hetzelfde geslacht kan niet. Een peetouder moet zelf katholiek zijn en minstens 16 jaar oud. Denk eens na of er in uw familie- of vriendenkring iemand is die met het geloof serieus bezig is.

Wat doet een pastoor?

Het beroep van pastoor is erg veelzijdig. Ik begrijp niet dat niet meer jonge mannen ervoor kiezen. Het belangrijkste is de bediening van de sacramenten en de verkondiging. Het gaat hierbij om eucharistie­vieringen op zondag en door de week. Hieromheen spelen zich de meeste taken af. Hij zoekt het contact met de mensen rondom de toediening van sacramenten zoals doopsel en uitvaart. Hij probeert ook zieken en stervenden te bezoeken en contacten te leggen met de parochianen en met vrijwilligers. Hij begeleidt een of meerdere werk­groepen zoals de werk­groep Eerste H. Communie. Een pastoor is ook bestuurlijk actief. Hij is voorzitter van het kerk­bestuur. Verder zal een pastoor zijn persoonlijk gebedsleven onderhouden en gedurende de dag de gebedstijden in acht nemen. Ook is het niet verkeerd als hij af en toe iets leest om ook zichzelf geestelijk te blijven voeden. De lijst kan nog verder worden aangevuld, want er is geen dag hetzelfde.

Wat is een sacrament?

in de Katechismus van de Katholieke Kerk staat:

“De sacramenten zijn werkzame tekenen van de genade, ingesteld door Christus en toevertrouwd aan de Kerk, waardoor ons het goddelijk leven verleend wordt.” (nr.1131)

Een sacrament is een werkzaam teken van genade. Dat wil zeggen:

 • Werkzaam: er gebeurt echt iets, het is niet zomaar een ritueel wat fijn aanvoelt
 • Een teken: altijd wordt er iets van het menselijk leven gebruikt om het goddelijke aan te duiden: water, olie, brood, wijn… en bij het huwelijk zijn jullie zelf het teken voor elkaar.
 • Genade: het heeft altijd te maken met de verlossing die Christus heeft gebracht door te sterven en te verrijzen, en de mens mag daarvan profiteren.
 • Ingesteld door Christus: alle zeven sacramenten zijn op de een of andere manier door Jezus zelf in het leven geroepen of hebben hun wortels in zijn evangelische bood­schap.
 • Toevertrouwd aan de Kerk: de Kerk heeft van Jezus de opdracht gekregen om zijn werk op aarde voort te zetten. Daarom ontvingen de apostelen met Pinksteren ook de heilige Geest. Zo konden zij, en hun opvolgers, met Gods kracht doen wat Jezus zelf voor de mensen heeft gedaan.
 • Waardoor ons het goddelijk leven wordt verleend: alle sacramenten hebben hun uit­werking hier op aarde, maar nog meer voor de eeuwigheid. Wie gedoopt is, gaat mee in het eeuwige verbond van God. God laat de mens nooit vallen, ook niet in de dood. Wij mogen altijd bij Hem blijven, zoals we dat noemen: leven in de hemel.

De katholieke Kerk kent zeven Sacramenten:

 • de Eucharistie
 • het Doopsel
 • het Vormsel
 • de Biecht of het Sacrament van de Verzoening
 • de Ziekenzalving of het Heilig Oliesel
 • het Priester­schap
 • het Huwelijk

Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose