link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Sacrament van de Ziekenzalving

Sacrament van de Ziekenzalving

De ziekenzalving is bedoeld om de zieke kracht te geven, en genezing, in de mate van het mogelijke. Genezing naar lichaam, ziel en geest. En de praktijk leert dat de ziekenzalving zichtbaar veel doet met de zieke. De priester, die de ziekenzalving toedient, bidt voor en met de zieke. Hij legt hem/haar in stilte de handen op. Hij zalft zijn/haar voorhoofd en handen met heilige olie.

Wanneer men voor zichzelf of voor een ander een beroep wil doen tot het toedienen van de Ziekenzalving kan men dat kenbaar maken bij een van de priesters binnen onze parochie. Wanneer de betrokkene in een ziekenhuis verblijft, ligt het voor de hand op de eerste plaats de ziekenhuispastor om bijstand te vragen. Deze kan dan een ziekenzegen geven.

Mocht de betreffende zieke echter de wens koesteren dat de eigen priester zelf de ziekenzalving toedient, dan kan met hem worden overlegd of hiertoe al dan niet een mogelijkheid bestaat. U dient hem dan wel tijdig te waarschuwen. Dus niet op het allerlaatste moment! Het is namelijk een sacrament om de zieke kracht te geven in zijn laatste levensfase; niet een middel om de laatste uren/minuten gelovig te duiden!

In deze tijd met te weinig ambtsdragers kan het problemen geven wanneer u te laat de priester inschakelt. Daarnaast kennen we in onze parochie ook de jaarlijkse ‘algemene ziekenzalving’. Een viering in onze verzorgingstehuizen waarin meerdere parochianen tegelijkertijd het sacrament der Zieken ontvangen.

Informatie of maken van een afspraak

voor Asten en Heusden: Pastoor Pieter Scheepers 06 - 12 544 325
voor Ommel: Kapelaan Harold van Overbeek 06 - 12 19 21 97
    voor Someren-Heide en -Eind: Pater Xavier Arokiasamy 06 - 85 24 87 80
voor Lierop: Pater Jan Zwirs 0492 - 33 12 15

Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose