link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Sacrament van de Eerste Heilige Communie

Sacrament van de Eerste Heilige Communie

Opvoe­den gebeurt in stapjes. Geloofsopvoe­ding ook. Als ouders hun kindje laten dopen is dit een eerste stap in geloofsgroei en -opvoe­ding. Een kind gaat deel uitmaken van de Kerk en krijgt een eigen plaats. Een gedoopte mag ervaren dat Hij kind is van God en dit kind­schap mag leven en beleven in zijn Kerk, zijn ge­meen­schap. Een kind mag gaandeweg ook ont­dek­ken dat God van hem/haar houdt en die liefde mag het kind weer­spie­geld zien God zijn Kerk.

Een volgende stap in geloofsopvoe­ding is het ont­van­gen van de H. Communie.

Bete­ke­nis van de Eerste H. Communie

Wij vieren de heilige Eucha­ris­tie als her­in­ne­ring aan Jezus. Maar tij­dens de vie­ring komt Hij ook onder ons ons als we luis­te­ren naar zijn Woord, wij samen bid­den en heel bij­zon­der als we Hem ont­van­gen in de heilige Communie.

Wij ont­van­gen Hem in de Communie en daardoor delen we ons leven met God en met elkaar. Wij zijn als verzamelde gelo­vi­gen ook echt één. Communie betekent name­lijk let­ter­lijk: ge­meen­schap. Door ter communie te gaan, nemen we dus deel aan de ge­meen­schap met Jezus en zijn Kerk. Bij de Eerste H. Communie nemen de kin­de­ren voor de eerste keer fees­te­lijk hieraan deel.

Asten 2022/2023

Maan­dag 10 ok­to­ber 2022 start het project in Asten met de eerste ouder­avond.

Vie­rin­gen­over­zicht

De Pre­sen­ta­tie­vie­ringen en de Eerste H. Communie­vie­ringen vindt u terug in het vie­rin­gen­over­zicht van deze web­si­te.


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose