link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Donderdag 26 mei
Voor chris­te­nen is Hemel­vaarts­dag meer dan alleen maar een welkome vakantie­dag mid­den in de week. Het is veer­tig dagen na Pasen en omdat Pasen altijd op een zon­dag valt, betekent dit dat Hemel­vaarts­dag altijd op een don­der­dag valt.

Vieringen deze week

dinsdag, 17 mei
8.00Ommel - Eucharistie
15.00Ommel - Viering
18.30Asten - Rozenhoedje
19.00Asten - Eucharistie
19.00Ommel - Aanbidding
 
woensdag, 18 mei
8.00Ommel - Eucharistie
16.00Asten De Lisse - Eucharistie
18.30Someren-Dorp - Rozenhoedje
19.00Someren-Dorp - Eucharistie
19.00Someren-Eind Gildekapel - Rozenhoedje
 
donderdag, 19 mei
8.00Ommel - Eucharistie
18.00Asten - Aanbidding
19.00Asten - Eucharistie
 
vrijdag, 20 mei
8.00Ommel - Eucharistie
19.00Someren-Dorp - Eucharistie
 
zaterdag, 21 mei
14.00Lierop - Eucharistie
18.00Ommel - Eucharistie
18.00Someren-Eind - Eucharistie
19.00Heusden - Eucharistie
19.30Ommel - Eucharistie
 
zondag, 22 mei
7.30Ommel - Eucharistie
9.30Ommel - Eucharistie
9.30Someren-Dorp - Eucharistie
10.15Kapel Sluis XIII - Woord en Communie
11.00Lierop - Eucharistie
11.00Asten - Eucharistie
11.30Ommel - Eucharistie
15.00Ommel - Lof

Overzicht van alle vieringen

maandag, 16 mei 2022
Maandag in de vijfde week van Pasen
kleur:wit
1e Lezing:Hand. 14, 5-18
Psalm:Ps. 115 (113B), 1-2, 3-4, 15-16
Evangelie:Joh. 14, 21-26


Nieuwste Parochieblad
Parochieblad Maart 2022
Maart 2022

eerdere edities
Uitnodiging pauselijke gedecoreerden
Woensdag 29 juni - Sint Janskathedraal te ’s-Hertogenbosch
gepubliceerd: maandag, 16 mei 2022
Dit jaar viert de ka­the­draal Sint Jan in Den Bosch haar 800-jarig jubileum. Een mar­kant gebouw met een mar­kante ge­schie­de­nis die ook in onze tijd doorgaat. Deze bis­schops­kerk speelt nog steeds een grote rol in het leven van velen.
Moment van aanbidding
Donderdagen - van 18.00 tot 19.00 uur - Asten
gepubliceerd: dinsdag, 3 mei 2022
Een van de meest bekende vormen van gebed en be­zin­ning is de zo­ge­naamde Eucha­ris­ti­sche aanbid­ding. Dit is een gebeds­vorm waarbij het Heilig Sacra­ment wordt uit­ge­steld in een monstrans (een mooi versierde hou­der) op het altaar. Deze vorm van gebed is een ant­woord op de vraag van Jezus aan zijn leer­lin­gen in de Hof van Olijven: ‘Kunt gij één uur met mij waken?’.
Avé Maria in Brabant en daarbuiten
Zondag 8 mei - 15.00 uur - Bedevaartkerk Ommel
gepubliceerd: dinsdag, 3 mei 2022
Op zon­dag 8 mei om 15.00 uur ver­zorgt cultuur­his­to­ri­sch verhalen­ver­tel­ler Eric Kolen een pre­sen­ta­tie over Maria. Hij doet dit in de kerk van Ommel: over hoe Maria niet alleen Brabant, maar ook de rest van de wereld ‘veroverde’. Het is bijna ongelooflijk hoe intens zij mensen bezighoudt, inspireert én soms ook ontroert! Ie­der­een is van harte welkom.
Oecumenische gespreksavonden
Vanaf woensdag 11 mei - 20.00 uur - Someren
gepubliceerd: dinsdag, 3 mei 2022
Enkele jaren gele­den was het een goede gewoonte om gespreks­avon­den te or­ga­ni­se­ren. Tijdens deze avon­den wer­den geloofsaspecten door zowel katho­lie­ken als pro­tes­tan­ten met elkaar be­spro­ken. Door corona en een vacature bij de pro­tes­tantse ge­meen­te zijn er daardoor al een paar jaar geen oecu­me­nische gespreks­avon­den meer geweest.
Heiligverklaring Nederlandse pater Titus Brandsma
Zondag 15 mei door paus Franciscus in Rome
gepubliceerd: zaterdag, 30 april 2022
Paus Fran­cis­cus verklaart op zon­dag 15 mei 2022 Titus Brandsma heilig. De bis­dom­men ’s-Hertogen­bosch en Gro­nin­gen-Leeu­war­den geven bij deze gelegen­heid samen met de Neder­landse karmel­pro­vin­cie een magazine uit overleven en werk van Titus Brandsma.
Herbegraving paters SCJ in Asten
gepubliceerd: vrijdag, 29 april 2022
Op maan­dag 2 mei gaan we starten op het Paro­chie­kerkhof in Asten met de op­gra­vingen om plaats te maken voor een herbegra­ving van de paters SCJ. De werk­zaam­he­den zullen zo'n 3 à 5 weken in beslag nemen.
Oude parochie- en dekenale bladen gezocht
Wie heeft nog een stapeltje oude bladen op zolder liggen?
gepubliceerd: woensdag, 27 april 2022
Heemkunde­kring De Vonder heeft al een groot aantal pa­ro­chie­bla­den ingescand en gear­chi­veerd. Maar dat archief is niet compleet... Daarom doen wij namens hen een oproep aan u om het archief te comple­te­ren.
Parochianen in het zonnetje gezet
Koninklijke onderscheidingen
gepubliceerd: dinsdag, 26 april 2022
Vandaag ont­vingen 17 inwoners van de ge­meen­ten Asten en Someren een ko­nin­klij­ke onder­schei­ding. Waar­on­der ook een aantal pa­ro­chi­anen en vrij­wil­li­gers van onze pa­ro­chie.
Bedevaart naar Maria van Ommel
Overzicht van vieringen
gepubliceerd: maandag, 25 april 2022
Tra­di­tio­neel is de Meimaand Maria­maand en wor­den tal­loze bede­vaarten geor­ga­ni­seerd naar Maria van Ommel. Uit diverse windstreken, uit binnen- en bui­ten­land, trekken pelgrims naar het idyllische dorp.
Sint Jorisdag
Teerdag Sint Jorisgilde Asten
gepubliceerd: dinsdag, 19 april 2022
Met een Gildemis om 11.00 uur start op zon­dag 24 april de Sint Joris­dag van het Sint Joris­gilde uit Asten. Na de H. Mis zal burge­mees­ter Anke van Extel-van Katwijk offi­cieel wor­den geïnstalleerd als beschermvrouwe en pastoor Sacha Steijaert als gildeheer.


ma, 11 apr 2022 Tijdelijke omleiding naar begraafplaats Asten
za, 9 apr 2022 Benoeming kapelaan van Overbeek bekend
di, 5 apr 2022 Puur Sangh - Requiem Mozart
di, 29 mrt 2022 Filmavond in de Veertigdagentijd: Risen Video
ma, 28 mrt 2022 De Goede Week en Pasen!
za, 26 mrt 2022 The Passion in Lierop
vr, 25 mrt 2022 Toewijding aan het Onbevlekt Hart van Maria
di, 22 mrt 2022 MOV-actie 2022
za, 5 mrt 2022 Stille Omgang Video
vr, 4 mrt 2022 Pater Titus Brandsma wordt heilig verklaard Video
vr, 4 mrt 2022 Vastenbrief paus Franciscus
di, 1 mrt 2022 Wie verzint een mooie naam?
za, 26 feb 2022 Aswoensdag
za, 26 feb 2022 Uitvaarten in Heusden
do, 24 feb 2022 Verdere versoepeling coronamaatregelen
do, 24 feb 2022 Roosterwijziging Ommel op zaterdagavond
wo, 23 feb 2022 Eerste bouwvergadering Park van Vrede Ommel
za, 19 feb 2022 Begeleide Lourdesreis
vr, 18 feb 2022 Versoepelingen coronamaatregelen
di, 8 feb 2022 Vormselproject 2022 in Lierop en Asten
do, 27 jan 2022 Versoepelingen
wo, 26 jan 2022 Het is nooit te laat!
di, 25 jan 2022 Blasiuszegen
ma, 24 jan 2022 Leo van Bussel koninklijk onderscheiden
do, 20 jan 2022 Zondag van het Woord van God
wo, 19 jan 2022 Geen verandering Coronamaatregelen in de Kerk
ma, 17 jan 2022 Gebedsweek voor eenheid - Licht in het duister
za, 15 jan 2022 Nationaal gebed voor vrede en verbinding
ma, 10 jan 2022 Wie verzint een mooie naam?
zo, 9 jan 2022 Nieuwe benoeming kapelaan van Overbeek

meer berichten vindt u in het archief

Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose