link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Zaterdag 29 juni
Op zater­dag 29 juni 2024 viert de katho­lie­ke kerk het hoog­feest van de HH. Petrus en Paulus. Dit be­lang­rijke feest her­denkt twee van de meest invloedrijke apos­te­len in het chris­ten­dom, die beide een cruciale rol speel­den in de versprei­ding van het evan­ge­lie en de vesti­ging van de vroege kerk.

Vieringen deze week

zondag, 23 juni
9.30Someren-Dorp - Eucharistie
10.15Kapel Sluis XIII - Gebed
11.00Asten - Eucharistie
 
dinsdag, 25 juni
16.00Someren Sonnehove - Eucharistie
18.30Asten - Rozenhoedje
19.00Asten - Eucharistie
 
woensdag, 26 juni
8.00Ommel - Eucharistie
11.00Asten - Eucharistie
18.30Someren-Dorp - Rozenhoedje
19.00Someren-Dorp - Eucharistie
 
donderdag, 27 juni
18.00Asten - Aanbidding
19.00Asten - Eucharistie
 
vrijdag, 28 juni
19.00Someren-Dorp - Eucharistie
 
zaterdag, 29 juni
17.30Ommel - Rozenhoedje
18.00Ommel - Eucharistie
 
zondag, 30 juni
9.30Someren-Dorp - Eucharistie
10.15Kapel Sluis XIII - Gebed
11.00Asten - Eucharistie

Overzicht van alle vieringen

zondag, 23 juni 2024
12e zondag door het jaar
kleur:groen
1e Lezing:Job, 38, 1. 8-11
Psalm:Ps. 107 (106), 23-24, 25-26, 28-29, 30-31
2e Lezing:2 Kor. 5, 14-17
Evangelie:Mc. 4, 35-41

Activiteiten in de parochie

zo, 23 jun 2024, 11.00 uur
Jong Bisdom Den Bosch viert in Asten

za, 3 aug 2024, 18.00 uur
Tienerfestival 4U

do, 15 aug 2024, 14.30 uur
KBO-bedevaart naar Ommel

za, 31 aug 2024, 9.30 uur
Bedevaart voor gezinnen - Hoor je Mij?

di, 17 sep 2024
Leesgroep filosofie/theologie

Alle activiteitenNieuwste Parochieblad
Parochieblad Mei 2024
Mei 2024

eerdere edities
Tienerfestival 4U
Van zaterdag 3 t/m vrijdag 9 augustus
gepubliceerd: zaterdag, 22 juni 2024
Dit jaar keert het katho­lie­ke tiener­kamp 4U! weer terug naar Someren! Na een toffe editie in Gro­nin­gen komt men nu terug in Brabant. Maak je klaar voor een week vol met lofprij­zing, leuke spellen, in­spi­re­rende teachings en na­tuur­lijk heel veel gezellig­heid!
Actie Kerkbalans: voor de Kerk van morgen
gepubliceerd: vrijdag, 14 juni 2024
De ko­men­de weken wordt in onze pa­ro­chie de jaar­lijkse actie Kerk­ba­lans gehou­den. De pa­ro­chie vraagt aan pa­ro­chi­anen om naast de reguliere kerkbijdrage een extra donatie te doen om de pa­ro­chie te onder­steunen.
Jong Bisdom Den Bosch viert in Asten
Zondag 23 juni
gepubliceerd: woensdag, 12 juni 2024
Jong Bisdom Den Bosch, de jon­ge­ren­af­de­ling van ons bisdom reist iedere maand naar een andere pa­ro­chie in ons bisdom om daar de lokale jon­ge­ren te ont­moe­ten. En op zon­dag 23 juni zijn ze in onze pa­ro­chie in Asten.
Derde oecumenische gespreksavond
Woensdag 12 juni - 20.00 uur - Protestantse kerk Someren
gepubliceerd: zondag, 9 juni 2024
De katho­lie­ke en pro­tes­tantse geloofs­ge­meen­schappen in Asten en Someren or­ga­ni­se­ren ge­za­men­lijk een reeks oecu­me­nische gespreks­avon­den. Tijdens deze avon­den wor­den geloofs­as­pecten be­spro­ken door zowel katho­lie­ken als pro­tes­tan­ten.
Om de tafel - Lunch en een goed gesprek
Zondag 9 juni - 12.30 uur - kerkstraat 4, Asten
gepubliceerd: zondag, 2 juni 2024
Leven is niet iets dat je alleen doet. En ook leren is niet iets om alleen te doen. Dat doe je altijd samen. Als ge­meen­schap kun je elkaar mee­ne­men op een weg. Of het nu gaat over een studie, cultuur, leven of geloof. Elke tweede zon­dag van de maand komt een groepje twinti­gers bij elkaar voor ont­moe­ting, geloofsver­die­ping en gezellig­heid. Ze doen dat ‘Om de tafel’.
Verdiepingsavond
Steeds meer hebben of zomaar kunnen zijn
gepubliceerd: vrijdag, 31 mei 2024
De Fran­cis­cus­paro­chie Asten-Someren heeft op dins­dag 4 juni een ver­die­pings­avond op het pro­gram­ma staan als ver­volg op het In­spi­ra­tiecafe van 7 mei over de geest van stilte en retraite. Deze avond begint om 20.00 uur in de zij­zaal van de kerk in Asten en biedt een unieke gelegen­heid tot diep­gaand gesprek.
Verjaardag feestelijk gevierd Fotoreportage
gepubliceerd: donderdag, 30 mei 2024
Onze pastoor Sacha Steijaert heeft Abraham gezien en weet waar hij de mosterd haalt. Op 30 mei 1974 is pastoor Steijaert geboren en dat maakt dat hij 30 mei 2024 exact een halve eeuw oud is.
Open Kloosterdag - Wat is jouw verhaal?
Zondag 9 juni
gepubliceerd: maandag, 27 mei 2024
OP zon­dag 9 juni wordt voor de efde maal de Open Klooster­dag gehou­den. Zo’n 30 kloosters zetten hun deuren op om bezoekers te verwekleen. Met dit ini­tia­tief willen reli­gi­euzen laten zien dat de keuze voor het klooster een eigen­tijdse levens­keuze is. Zij ver­tellen hoe zij reli­gi­eus leven in deze tijd.
Muzikale uitvoering en Lof met Jeanne Verbeek
Meimaand Ommel
gepubliceerd: vrijdag, 24 mei 2024
Wegens onvoor­ziene omstan­dig­he­den heeft Lya de Haas helaas haar bijdrage aan het Lof van 26 mei om 15:00 uur moeten afzeggen. In plaats daar­van zal zan­geres Jeanne Verbeek aanwe­zig zijn en ook een muzikale uit­voe­ring ver­zorgen.
Het nieuwe parochieblad is uit!
gepubliceerd: vrijdag, 24 mei 2024
Het nieuwe pa­ro­chie­blad is weer digi­taal en in de kerken te vin­den. Dit nummer bevat onder meer een ver­slag van de Missio­naire Pa­ro­chie-con­fe­ren­tie waar een grote groep pa­ro­chi­anen bij aanwe­zig was, maar ook een reportage over een kunst­pro­ject in De Einder en een artikel over al het werk dat voor de buiten­kerk in Ommel is gedaan.


ma, 20 mei 2024 Tweede oecumenische gespreksavond
ma, 13 mei 2024 Wijding buitenaltaar Mariaoord Ommel Fotoreportage
zo, 12 mei 2024 Oecumenische gespreksavond
za, 11 mei 2024 Update activiteiten meimaand Ommel
vr, 10 mei 2024 Bijeenkomst christelijke filosofie
ma, 6 mei 2024 Om de tafel - Lunch en een goed gesprek
za, 4 mei 2024 Meimaand - Mariamaand in Ommel
za, 4 mei 2024 Verandering bereikbaarheid parochiesecretariaat
wo, 1 mei 2024 Kerk Lierop geopend in de zomer
wo, 1 mei 2024 Mgr. Mutsaerts over Week van het Gezin
di, 30 apr 2024 Ontdek inspiratie en dialoog bij het Inspiratiecafe
ma, 22 apr 2024 Dank-je-welmiddag Someren-Heide Fotoreportage
zo, 21 apr 2024 Met vliegend vaandel door de kerk Fotoreportage
vr, 19 apr 2024 Roepingenzondag
ma, 15 apr 2024 Gezinsmiddag rond H. Bernadette
do, 11 apr 2024 Gebeds- en bijbelstudiegroep
do, 11 apr 2024 Om de tafel - Lunch en een goed gesprek
di, 9 apr 2024 Dag over Missionarie Parochie Fotoreportage
di, 2 apr 2024 Pastorale brief over Mariaoord Ommel
di, 2 apr 2024 Bijeenkomst christelijke filosofie
vr, 29 mrt 2024 Ontdek inspiratie en dialoog bij het Inspiratiecafe
wo, 27 mrt 2024 De Wijding van de Heilige Oliƫn Fotoreportage
ma, 25 mrt 2024 Meimaand Mariamaand
zo, 24 mrt 2024 Een kleurrijke Palmzondag
za, 23 mrt 2024 MOV-actie in de Veertigdagentijd
do, 21 mrt 2024 Paaseditie parochieblad Franciscus
di, 19 mrt 2024 Moment van VerLichting
ma, 18 mrt 2024 Palmzondag voor gezinnen
ma, 18 mrt 2024 Vier de Goede Week mee
za, 16 mrt 2024 Overlijden pastoor Jan Bakker Fotoreportage

meer berichten vindt u in het archief

Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose