link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

De maand juni is van oudsher toegewijd aan het Heilig Hart van Jezus. Dit feest wordt gevierd op de derde vrij­dag na Pink­ste­ren en valt hierdoor eigen­lijk altijd in de maand juni (dit jaar op 11 juni).

Vieringen deze week

dinsdag, 6 juni
18.30Asten - Rozenhoedje
19.00Asten - Eucharistie
 
woensdag, 7 juni
8.00Ommel - Eucharistie
11.00Asten - Eucharistie
18.30Someren-Dorp - Rozenhoedje
19.00Someren-Dorp - Eucharistie
 
donderdag, 8 juni
18.00Asten - Aanbidding
19.00Asten - Eucharistie
 
vrijdag, 9 juni
19.00Someren-Dorp - Eucharistie
 
zaterdag, 10 juni
16.30Ommel - Rozenhoedje
17.00Ommel - Eucharistie
19.00Heusden - Eucharistie
 
zondag, 11 juni
9.30Someren-Dorp - Eucharistie
10.15Kapel Sluis XIII - Gebed
11.00Asten - Eucharistie

Overzicht van alle vieringen

dinsdag, 6 juni 2023
Dinsdag in de 9e week door het jaar
kleur:groen
1e Lezing:Tob. 2, 10-23
Psalm:Ps. 112 (111), 1-2, 7bc-8, 9
Evangelie:Mc. 12, 13-17


Nieuwste Parochieblad
Parochieblad April 2023
April 2023

eerdere edities
Parochieavond: filmreeks Sycamore
Dinsdag 6 juni 2023 - 20.00 uur - Asten
gepubliceerd: woensdag, 31 mei 2023
Filmpjes over het chris­te­lijke geloof. We bekijken één filmpje dat 20 minuten duurt. Na enkele minuten film pauzeren we even en stellen ons vragen: waar ging het over? Wat betekent het voor mij? Wat is de band met mijn eigen leven en dat van anderen?
Oecumenische gespreksavonden
Vanaf woensdag 7 juni in Someren
gepubliceerd: woensdag, 31 mei 2023
De katho­lie­ke en pro­tes­tantse geloofs­ge­meen­schappen in Asten en Someren or­ga­ni­se­ren ge­za­men­lijk een reeks oecu­me­nische gespreks­avon­den. Tijdens deze avon­den wor­den geloofsaspecten be­spro­ken door zowel katho­lie­ken als pro­tes­tan­ten. De gespreks­avon­den vin­den plaats in de ont­moe­tings­ruim­te van de pro­tes­tantse kerk aan Speelheuvel­plein 6 in Someren en duren van 20.00 tot 21.30 uur.
Verjaardag pastoor Steijaert
gepubliceerd: dinsdag, 30 mei 2023
Pastoor Steijaert is geboren op 30 mei 1974 en wordt vandaag 30 mei 2023 49 jaar oud.
Lof in Ommel met Lya de Haas
Zondag 28 mei - Eerste Pinksterdag - 15.00 uur
gepubliceerd: donderdag, 25 mei 2023
Elke zon­dag in de mei­maand is er een moment voor gebed en be­zin­ning. Aanstaande zon­dag, Pink­ste­ren, zal om 15.00 uur het Lof wor­den gevierd. Op deze zon­dag zal de bekende Brabantse zan­geres Lya de Haas dit Lof muzikaal onder­steunen. Lya zingt tij­dens het Lof een aantal lie­de­ren. Na het Lof zal ze nog een aantal lie­de­ren ten gehore brengen.
Processiepark ingezegend Fotoreportage
gepubliceerd: dinsdag, 23 mei 2023
Op zon­dag­mid­dag 21 mei, een zonovergoten fees­te­lij­ke dag, is ten aanschouwen van hon­der­den pelgrims het geheel gereno­veerde pro­ces­sie­park inge­ze­gend door de bis­schop van Den Bosch, mgr. De Korte. Even­eens aanwe­zig was het voltallige pas­to­rale team van de Fran­cis­cus­paro­chie, waar bede­vaartslo­ca­tie Ommel deel van uitmaakt.
Kunst in de kerk van Heusden
Maandag 29 mei - 13.00 uur - Heusden
gepubliceerd: dinsdag, 23 mei 2023
De Antonius van Padua kerk in Asten Heus­den werd 100 jaar gele­den gebouwd. Voor de opbouw van een leven­dige samen­le­ving von­den de bewoners een kerk onmis­baar. Om die wens te rea­li­se­ren sloegen ze de han­den ineen en bouw­den ze daad­wer­ke­lijk de hui­dige kerk. Het is nau­we­lijks voor te stellen dat dit prach­tige en sfeer­volle gebouw in zo’n korte tijd werd gebouwd.
Einde Grote Gildeprocessie Ommel
gepubliceerd: vrijdag, 19 mei 2023
In Ommel zijn er sinds jaar en dag sacra­ments­pro­ces­sies geweest en ook Gilde­pro­ces­sies. Een traditie is ontstaan waar, naargelang de tijdgeest, meer of min­der behoefte aan was. Er zijn tij­den geweest dat de pro­ces­sies niet plaatsvon­den van­wege gebrek aan belang­stel­ling bij deel­ne­mers of vrij­wil­li­gers. Maar er zijn ook tij­den geweest waarin waar er veel animo was – ook in de regio.
Een communicantje uit Someren-Heide doet verslag
gepubliceerd: maandag, 15 mei 2023
Niene uit Someren-Heide die zater­dag 22 april in Someren haar eerste Heilige Communie ont­ving, heeft een leuk stukje ge­schre­ven voor pa­ro­chie­blad en -web­si­te.
Oecumenische gespreksavond - Meer over Maria
Woensdag 24 mei in Someren
gepubliceerd: zondag, 14 mei 2023
De katho­lie­ke en pro­tes­tantse geloofs­ge­meen­schappen in Asten en Someren or­ga­ni­se­ren ge­za­men­lijk een reeks oecu­me­nische gespreks­avon­den. Tijdens deze avon­den wor­den geloofsaspecten be­spro­ken door zowel katho­lie­ken als pro­tes­tan­ten. De gespreks­avon­den vin­den plaats in de ont­moe­tings­ruim­te van de pro­tes­tantse kerk aan Speelheuvel­plein 6 in Someren en duren van 20.00 tot 21.30 uur.
Inzegening processiepark en Gildeprocessie
Zondag 21 mei - 15.00 uur - Ommel
gepubliceerd: vrijdag, 12 mei 2023
Zondag 21 mei wordt een bij­zon­dere dag voor onze pa­ro­chie. Aller­eerst omdat op deze dag weer een pro­ces­sie gehou­den met mede­wer­king van de gil­den uit onze eigen pa­ro­chie. Maar vooral ook omdat op deze dag het gereno­veerde pro­ces­sie­park Mariaoord weer wordt heropend en ook inge­ze­gend. De bis­schop van ’s-Hertogen­bosch, mgr. Gerard de Korte, zal deze inze­ge­ning ver­rich­ten.


wo, 3 mei 2023 Meimaand: bedevaart naar Maria van Ommel
wo, 3 mei 2023 Dag van bezinning
ma, 1 mei 2023 Oecumenische gespreksavonden
do, 27 apr 2023 Lintjesregen
zo, 23 apr 2023 Parochieavond: filmreeks Sycamore
za, 22 apr 2023 Meimaand Ommel
za, 15 apr 2023 SIRIS maakt video van mini-Passion
di, 11 apr 2023 Eerste H. Communie en Vormsel
do, 6 apr 2023 Mini-Passion - Samen zingen
do, 6 apr 2023 Passieconcert Koepelkerk Lierop
di, 4 apr 2023 Terugblik Palmpasenviering Fotoreportage
zo, 2 apr 2023 Stille Omgang 2023
za, 1 apr 2023 Bijzondere Palmpasenviering
za, 1 apr 2023 H.Mis in Someren op woensdag 5 april vervalt
vr, 31 mrt 2023 Nieuwe bestemming kruiswegstaties Sonnehove Fotoreportage
wo, 29 mrt 2023 Parochieavond: filmreeks Sycamore
do, 23 mrt 2023 Dag van bezinning
do, 16 mrt 2023 Filmavond Veertigdagentijd: Noah
di, 7 mrt 2023 Thema-avond - Leven, lijden en opnieuw leven
za, 4 mrt 2023 Dag van bezinning
wo, 1 mrt 2023 MOV-groep organiseert solidariteitsmaaltijd
za, 25 feb 2023 Parochieavond: filmreeks Sycamore
za, 25 feb 2023 Veertigdagentijd, Goede Week en Pasen
ma, 20 feb 2023 Thema-avond - Vasten is Meer dan Minder
ma, 13 feb 2023 Vier carnaval en Aswoensdag!
do, 9 feb 2023 'Om de tafel' - Lunch en een goed gesprek
ma, 6 feb 2023 Ontmoeting na de Eucharistie
vr, 3 feb 2023 Doordeweekse H. Missen Someren in Mariakapel
di, 31 jan 2023 Maria Lichtmis en Blasiuszegen
ma, 30 jan 2023 Parochieavond: filmreeks Sycamore

meer berichten vindt u in het archief

Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose