link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

In het begin van 2023 proberen we goede voor­ne­mens waar te maken. We zoeken goede woor­den en wensen… Ook in de kerk zoeken we naar ruimte voor de twijfe­laar mooie woor­den voor hen die op een andere manier vorm­ge­ven aan geloven.

Vieringen deze week

dinsdag, 31 januari
18.30Asten - Rozenhoedje
19.00Asten - Eucharistie
 
woensdag, 1 februari
8.30Ommel - Eucharistie
18.30Someren-Dorp - Rozenhoedje
19.00Someren-Dorp - Eucharistie
 
donderdag, 2 februari
18.00Asten - Aanbidding
19.00Asten - Eucharistie
 
vrijdag, 3 februari
19.00Someren-Dorp - Eucharistie
 
zaterdag, 4 februari
16.30Ommel - Rozenhoedje
17.00Ommel - Eucharistie
 
zondag, 5 februari
9.30Someren-Dorp - Eucharistie
10.15Kapel Sluis XIII - Gebed
11.00Asten - Eucharistie
11.00Lierop - Eucharistie

Overzicht van alle vieringen

maandag, 30 januari 2023
Maandag in de 4e week door het jaar
kleur:groen
1e Lezing:Hebr. 11, 32-40
Psalm:Ps. 31 (30), 20, 21, 22, 23, 24
Evangelie:Mc. 5, 1-20


Nieuwste Parochieblad
Parochieblad December 2022
December 2022

eerdere edities
Inschrijving Vormsel 2023 weer geopend
gepubliceerd: dinsdag, 24 januari 2023
Zoals elk jaar willen we de leer­lin­gen uit groep 8 in de gelegen­heid stellen deel te nemen aan het ont­van­gen van het H. Vormsel. Voor dit school­jaar is hier­voor vrij­dag 2 juni om 19.00 uur gepland. Deken Seidel zal dit jaar het Vormsel toedienen.
Huiszegen 2023
gepubliceerd: dinsdag, 24 januari 2023
In de maand januari stelt het pas­to­rale team u in de gelegen­heid om uw huis te laten inzegenen door een van haar leden, pastoor Steijaert, pastor Schevers of diaken Swaanen. In een kort maar kost­baar moment wor­den ver­trek­ken in uw woning be­spren­keld met wij­wa­ter.
Bedevaart Beauraing
Van 6 t/m 9 mei
gepubliceerd: dinsdag, 24 januari 2023
N.B.C. Pro Maria afdeling bisdom Den Bosch heeft een meer­daag­se bede­vaart naar het Belgische bede­vaart­plaatsje Beauraing met be­ge­lei­ding van een pries­ter en een zorg­team. Opstap­plaatsen zijn Mill, Helmond, en Eersel. In 2023 is het 90 jaar gele­den dat Maria in Beauraing is ver­sche­nen.
Thema-avond - Eindelijk thuis
Dinsdag 24 januari - 20.00 uur - Bijzaal kerk Asten
gepubliceerd: maandag, 23 januari 2023
We staan stil bij de bestseller ‘Einde­lijk thuis’ van pries­ter en hoog­le­raar Henri Nouwen. Oog in oog met het schil­derij van Rembrand van de verloren zoon krijgt thuis­ko­men een nieuwe diepte. We staan stil bij de leessleu­tels van Henri Nouwen rond dit bekende bijbel­ver­haal. En we gaan in gesprek over: Wat is thuis zijn in je leven, bij God, bij je naaste? Pastor Schevers ver­zorgt de avond.
Nieuw grafmonument Paters ingewijd Fotoreportage
gepubliceerd: vrijdag, 20 januari 2023
Het Heilig Hart klooster aan de Wilhelmina­straat in Asten dat jarenlang het noviciaat was van de Con­gre­ga­tie van de Pries­ters van het Heilig Hart van Jezus (SCJ) en sinds de jaren zeven­tig kloosterver­zor­gingshuis, werd in 2019 verlaten door de laatste daar wonende paters en broe­ders. Achter het klooster bevond zich de kloosterbe­graaf­plaats waar 200 over­le­de­nen hun rust­plaats had­den.
'Om de tafel' - Lunch en een goed gesprek
Zondag 22 januari - 12.30 uur - kerkstraat 4 Asten
gepubliceerd: vrijdag, 20 januari 2023
Leven is niet iets dat je alleen doet. En ook leren is niet iets om alleen te doen. Dat doe je altijd samen. Als ge­meen­schap kun je elkaar mee­ne­men op een weg. Of het nu gaat over een studie, cultuur, leven of geloof. Op zon­dag 27 no­vem­ber komt een groepje twinti­gers bij elkaar. Ze doen dat 'Om de tafel'.
Week van gebed voor eenheid
Week van 15 t/m 22 januari
gepubliceerd: donderdag, 12 januari 2023
Zondag 15 januari begint de gebeds­week voor de een­heid onder de chris­te­nen. Deze Week van gebed moe­digt chris­te­nen aan om goed te doen en recht te zoeken. De Bijbel­tekst die centraal staat tij­dens de Week van gebed voor een­heid komt uit Jesaja 1 vers 17: ‘Leer goed te doen; zoek het recht, houd tirannen in toom, kom op voor wezen, sta weduwen bij’.
Parochieavond: filmreeks Sycamore
Dinsdag 3 januari 2023 - 20.00 uur - Asten
gepubliceerd: dinsdag, 3 januari 2023
Elke eerste dins­dag van de maand or­ga­ni­seert de pa­ro­chie een pa­ro­chie-avond. Een avond voor ont­moe­ting en samen leren over ons geloof en de relatie met ons leven en dat van anderen. De avon­den wor­den ver­zorgd door de leden van het pas­to­rale team.
Emeritus paus Benedictus overleden
gepubliceerd: zaterdag, 31 december 2022
Op zater­dag 31 de­cem­ber 2022 is in de ochtend emeritus paus Bene­dic­tus XVI overle­den. Dat heeft het Vati­caan bekend gemaakt. “Paus Bene­dic­tus XVI was een trouwe en moe­dige behoe­der van het ‘depositum fidei’, de door God aan de Kerk toe­ver­trouwde geloofs­schat. Een echte man Gods en een paus naar Jezus’ hart is van ons heen­ge­gaan”, aldus kar­di­naal Eijk in een eerste reactie op het over­lij­den.
Terugblik H.Mis Tweede Kerstdag
Met het Astens Mannenkoor
gepubliceerd: vrijdag, 30 december 2022
Traditie­ge­trouw zong het Astens mannen­koor op Tweede Kerst­dag in Asten in de kerk onder de be­ge­lei­ding van dirigente Oksana Baliva. Tweede Kerst­dag is een Neder­landse traditie. De kerk gedenkt die dag de geloofs­ge­tui­ge heilige Stefanus, diaken en marte­laar. Hij wordt genoemd als de eerste navol­ger van het lij­den van Christus. Een pionier.


zo, 18 dec 2022 Kindervieringen in Asten
vr, 16 dec 2022 Concerten rondom Kerstmis
di, 6 dec 2022 Verandering opgeven misintenties in Ommel
di, 6 dec 2022 Dag van bezinning
zo, 4 dec 2022 Thema-avond - Het kerstverhaal
zo, 4 dec 2022 Met iconen van Advent naar Kerst
ma, 28 nov 2022 Parochieavond: filmreeks Sycamore
vr, 25 nov 2022 Filmavond in de Advent - Babette’s Feast
ma, 14 nov 2022 'Om de tafel' - Lunch en een goed gesprek
ma, 14 nov 2022 Energiemaatregelen in de parochie
zo, 13 nov 2022 Op avontuur met de Advent
di, 8 nov 2022 Dag van bezinning
ma, 7 nov 2022 Een kruis op WJD-tour-tocht
vr, 4 nov 2022 Gedenkplaat Lambertuskerkhof ingezegend Fotoreportage
wo, 2 nov 2022 Herinneringskaartje Allerzielen 2022
di, 1 nov 2022 Winterconcert Puur Sangh
ma, 31 okt 2022 Parochieavond: filmreeks Sycamore
ma, 31 okt 2022 Hubertusmis
za, 29 okt 2022 Inzegening gedenkplaat Lambertuskerkhof Someren
wo, 26 okt 2022 Processiepark houdt 'Open Huis' Fotoreportage
di, 25 okt 2022 Ontvangst WJD-kruis in onze parochie
do, 20 okt 2022 Concert Somerens Lust: Allerseelen
do, 20 okt 2022 Nieuw parochieblad - Nieuwe stijl Fotoreportage
do, 20 okt 2022 Wijzigingen organisatie parochie
wo, 12 okt 2022 MOV viering met het koor Incantare
zo, 9 okt 2022 Feestelijke vrijwilligersdag Asten Fotoreportage
za, 8 okt 2022 Middag van bemoediging
za, 8 okt 2022 Dag van bezinning
zo, 2 okt 2022 Oecumenische viering
za, 1 okt 2022 Eerste H. Communie Asten

meer berichten vindt u in het archief

Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose