link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Feestdag 4 oktober - Dierendag
Fran­cis­cus van Assisi is een van de grootste heiligen van de Katho­lie­ke Kerk. Zijn radicale liefde voor God en zijn Schep­ping maakte van hem een ‘alter Christus’ (“een andere Christus”).

Vieringen deze week

zondag, 2 oktober
9.30Someren-Dorp - Eucharistie
10.15Kapel Sluis XIII - Gebed
11.00Asten - Eucharistie
11.00Lierop - Eucharistie

Overzicht van alle vieringen

zaterdag, 1 oktober 2022
H. Teresia van het Kind Jezus, maagd en kerklerares (gedachtenis)
kleur:wit
1e Lezing:Job 42, 1-3.5-6.12-17
Psalm:Ps. 119 (118), 66, 71, 75, 91, 125, 130
Evangelie:Lc. 10, 17-24


Nieuwste Parochieblad
Parochieblad Juli/Augustus 2022
Juli/Augustus 2022

eerdere edities
Dag van bezinning
Zaterdag 15 oktober - Foyer de Charité Thorn
gepubliceerd: zaterdag, 1 oktober 2022
Hoe fijn is het om eens een dagje helemaal los te zijn van al die afspraken en ver­plich­tingen? De tele­foon, tablet, multimedia die ons dage­lijks overvallen met in­for­ma­tie en indrukken?
Eerste H. Communie Asten
Maandag 10 oktober - Eerste ouderavond
gepubliceerd: zaterdag, 1 oktober 2022
Zoals elk jaar willen we de leer­lin­gen uit groep 4 in de gelegen­heid stellen deel te nemen aan het ont­van­gen van de Eerste H. Communie. Voor dit school­jaar is hier­voor zon­dag 16 april 2023 om 11.00 uur gepland.
Parochieavond: filmreeks Sycamore
Dinsdag 4 oktober: ‘De heilige Geest en de Kerk’
gepubliceerd: woensdag, 28 september 2022
Elke eerste dins­dag van de maand or­ga­ni­seert de pa­ro­chie een pa­ro­chie-avond. Een avond voor ont­moe­ting en samen leren over ons geloof en de relatie met ons leven en dat van anderen. De avon­den wor­den ver­zorgd door de leden van het pas­to­rale team.
Parochiegids 2022 – 2023 verschenen
gepubliceerd: zaterdag, 24 september 2022
Dit weekend verschijnt in onze pa­ro­chie voor de eerste keer de Pa­ro­chiegids 2022 – 2023.
Vredesvuur in Ommel
gepubliceerd: vrijdag, 23 september 2022
De stich­ting ‘Vrij­heidsvuur de Peel’ heeft onlangs de jaar­lijkse ceremonie rond het Vrij­heidsvuur in een van onze Peel­ge­meen­ten geor­ga­ni­seerd. Dit jaar vond deze ceremonie plaats in Deurne in navol­ging van de ceremonies in Asten (2019), Geldrop/Mierlo (2020) en Meijel (2021).
Benoeming nieuwe priester voor onze parochie
Per 1 oktober
gepubliceerd: zaterdag, 17 september 2022
De pa­ro­chie heilige Fran­cis­cus laat met vreugde weten dat onze bis­schop, mgr. de Korte, een nieuwe pries­ter voor onze pa­ro­chie heeft benoemd. Per 1 ok­to­ber 2022 zal Stefan Schevers als pastor (kape­laan) het pas­to­rale team van onze pa­ro­chie ver­ster­ken. Hij is tot op heden werk­zaam geweest in de Wil­li­brordus-pa­ro­chie in Eersel.
Alphacursus Asten Video
Vanaf dinsdag 27 september - 19.00 uur
gepubliceerd: vrijdag, 16 september 2022
Over tien dagen is het alweer zover: de volgende Alpha­cursus in Asten gaat van start! Voor mensen die wel eens nadenken over de zin van het leven of over andere levens­vra­gen. Of die zich gewoon eens willen ver­die­pen in het chris­te­lijk geloof.
MOV-groep organiseert solidariteitsmaaltijd
Dinsdag 4 oktober - 18.00 uur - De Pelgrim Ommel
gepubliceerd: maandag, 12 september 2022
De MOV-groep van de pa­ro­chie or­ga­ni­seert na twee jaar weer een Vasten­maal­tijd (Soli­da­ri­teits­maal­tijd). Een goed ini­tia­tief dat verbin­ding en be­trok­ken­heid schept. De opbrengsten gaan naar de projecten die door de MOV-groep wor­den onder­steund.
Franciscuskoor Asten luistert eerste H.Mis op Fotoreportage
gepubliceerd: zondag, 11 september 2022
Het Fran­cis­cus­koor Asten, ontstaan door een fusie tussen het voor­ma­lige Jozef­koor en het Maria­koor, heeft, zon­dag 11 sep­tem­ber, in de nieuwe samen­stel­ling haar eerste H. Mis opge­luis­terd.
Middag van bemoediging
Dinsdag 11 oktober - 14.00 uur - OLV Praesentatiekerk Ommel
gepubliceerd: vrijdag, 9 september 2022
Al voor de zesen­der­tigste keer wordt in Ommel een Middag van Bemoe­diging gehou­den. Deze speciale mid­dag op dins­dag 11 ok­to­ber 2022 wordt geor­ga­ni­seerd voor zieken, ouderen en allen die op zoek zijn naar bemoe­diging in hun leven.


za, 20 aug 2022 Parochieavond: filmreeks Sycamore
do, 11 aug 2022 Contactloos betalen in Ommel
do, 4 aug 2022 Tienerfestival 4U
do, 4 aug 2022 Alphacursus Asten - Doe je mee?
di, 26 jul 2022 Parochieavond: filmreeks Sycamore
ma, 25 jul 2022 H.Mis Someren op vrijdag 29 juli vervalt
vr, 15 jul 2022 Parochieavond: filmreeks Sycamore
zo, 3 jul 2022 Asten: Jozefkoor en Mariakoor gaan samen
vr, 1 jul 2022 Afscheid van kapelaan Van Overbeek Fotoreportage
do, 30 jun 2022 Parochie-avond: filmreeks Sycamore
ma, 27 jun 2022 Herinnering - Roosterwijziging
zo, 26 jun 2022 Terugblik cursus lectoraat
ma, 20 jun 2022 Afscheidsviering kapelaan Van Overbeek
di, 14 jun 2022 IJzererts voor Mariagrot Ommel
ma, 13 jun 2022 Bedevaart Martelaren van Gorcum
zo, 12 jun 2022 Afscheidsfeest voor pater Jan Zwirs
zo, 5 jun 2022 Roosterwijziging
zo, 29 mei 2022 Cursus voor lectoren
wo, 25 mei 2022 Actie Kerkbalans van start
di, 24 mei 2022 Vormelingen Heusden en Asten
ma, 16 mei 2022 Vacature medewerker secretariaat (m/v)
ma, 16 mei 2022 Uitnodiging pauselijke gedecoreerden
di, 3 mei 2022 Moment van aanbidding
di, 3 mei 2022 Avé Maria in Brabant en daarbuiten
di, 3 mei 2022 Oecumenische gespreksavonden
za, 30 apr 2022 Heiligverklaring Nederlandse pater Titus Brandsma
vr, 29 apr 2022 Herbegraving paters SCJ in Asten
wo, 27 apr 2022 Oude parochie- en dekenale bladen gezocht
di, 26 apr 2022 Parochianen in het zonnetje gezet
ma, 25 apr 2022 Bedevaart naar Maria van Ommel

meer berichten vindt u in het archief

Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose