link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Contact

Contact
Pa­ro­chie Heilige Fran­cis­cus
adres: Kerk­straat 4
5721 GV  Asten
tele­foon: (0493) 69 13 15
e-mail: se­cre­ta­riaat@rkfran­cis­cus.nl

Openingstij­den se­cre­ta­riaat

Maan­dag: 09.30 - 12.30 uur
Dins­dag: 09.30 - 12.30 uur
Woens­dag: 09.30 - 12.30 uur
Donder­dag: 09.30 - 12.30 uur
19.00 - 20.00 uur
Vrij­dag: gesloten

Pas­to­raal team

U kunt een afspraak maken met een van de leden van het pas­to­raal team via het se­cre­ta­riaat of recht­streeks:

naam tele­foon bij spoed
Pastoor S. Steijaert
0493 - 69 13 15 06 - 10 333 069
Kape­laan H. van Overbeek 0493 - 69 14 15 06 - 12 192 197
Pater J. Zwirs 0492 - 33 12 15
Diaken Jack Swaanen 0493 - 69 45 33 06 - 54 955 942

H. Maria Pre­sen­ta­tie­kerk, Asten

Spreekuur op de pastorie te Asten: zie ope­ningstij­den se­cre­ta­riaat.

Openingstij­den kerk:

dag tij­den
Maan­dag t/m vrij­dag: 09.00 - 18.00 uur
Zater­dag: 09.00 - 19.30 uur
Zondag: 10.15 - 18.00 uur
(in de zomer tot 19.00 uur)

Openingstij­den kerkhof, ingang Kerk­straat:

dag tij­den
Maan­dag t/m vrij­dag: 09.00 - 18.00 uur
Zater­dag: 09.00 - 19.30 uur
Zondag: 10.15 - 18.00 uur
(in de zomer tot 19.00 uur)

H. Antonius van Padua­kerk, Heus­den

Spreekuur op de pastorie te Heus­den: 0493 - 699 769

dag tij­den
Dins­dag: 10.30 - 11.30 uur

Openingstij­den kerkhof / bota­nische tuin:
Elke dag van zonsopgang tot zonson­dergang.

O.L.V. Pre­sen­ta­tie­kerk, Ommel

Spreekuur op de pastorie te Ommel:
In overleg met kape­laan van Overbeek - 0493 - 69 14 15

Openingstij­den van de kerk met pro­ces­sie­park:
elke dag van zonsopgang tot zonson­dergang

Openingstij­den kerkhof, ingang Hogeweg:
elke dag van zonsopgang tot zonson­dergang

Kerk­bestuur

naam functie e-mail­a­dres
Pastoor Steijaert voor­zit­ter pastoorsteijaert@rkfran­cis­cus.nl
Wim Jaspers
vice-voor­zit­ter w.jaspers@rkfran­cis­cus.nl
Ria Timmermans pen­ning­mees­ter r.timmermans@rkfran­cis­cus.nl
Sandra de Vreede vrij­wil­li­gers s.devreede@rkfran­cis­cus.nl
Wesley Duis bouw­zaken w.duis@rkfran­cis­cus.nl

se­cre­ta­riaat se­cre­ta­riaat@rkfran­cis­cus.nl

Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose