link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Veilig deelnemen aan de vieringen

WelkomOnze pa­ro­chie heet u van harte welkom bij onze Eucha­ris­tie­vie­ringen. Naar aan­lei­ding van de recente ver­soe­pe­lingen van de Neder­landse over­heid en de bis­schop­pen gel­den in onze pa­ro­chie de volgende Corona­maat­re­ge­len.

Maat­regelen

  1. Er hoeft voor zon­dagse vie­rin­gen niet meer ge­re­ser­veerd te wor­den. Mensen mel­den zich bij een vrij­wil­li­ger bij de toegang.
  2. Er hoeft geen mondkapje meer te wor­den gedragen.
  3. Onze koren mogen weer gaan zingen in een maximale groepsgrootte van 12 personen mits de afstand van an­der­halve meter kan wor­den gewaarborgd.
  4. Helaas mogen we nog steeds niet met z’n allen zingen.
    Alleen het koor of de pries­ter kunnen op veilige afstand zingen.
    Dit vraagt nog even wat geduld van ons.

Protocol

De Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie heeft een aan­ge­past protocol opge­steld dat geldt vanaf zater­dag 26 juni 2021.


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose