link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Doneren

Doneren

De parochie en de kerk hebben een bijzondere plaats in het leven van vele mensen. Bijzondere vieringen zoals een doopsel, een huwelijk of een uitvaart maken een onuitwisbare indruk. Maar ook buiten het kerkgebouw vindt het pastoraat plaats en zijn de pastores actief.

Met uw kerkbijdrage ondersteunt u al deze activiteiten en helpt u om het kerkgebouw te behouden en het pastoraat te waarborgen. Jaarlijks neemt de parochie deel aan de actie Kerkbalans. Dat is een landelijke actie die steeds in januari wordt gehouden en die gedragen wordt door verschillende kerkgenoot­schappen in Nederland. U ziet jaarlijks het foldermateriaal in uw kerk en uw brievenbus. De opbrengsten zijn voor uw eigen parochie, maar het promotiemateriaal is algemeen. Velen van u nemen deel aan deze actie gezinsbijdrage of kerkbijdrage.

Natuurlijk kunt u ook incidenteel doneren. Misschien bent u vergeten om een bijdrage te doen toen uw kindje werd gedoopt (we hebben hiervoor geen vastgestelde bedragen zoals bijvoorbeeld wel bij een huwelijk). U kunt dan altijd nog een bedrag overmaken.

Actie Kerkbalans

We houden ieder jaar in januari de Actie Kerkbalans. Maar u kunt uw gezinsbijdrage voor onze parochie te allen tijde overmaken op IBAN banknummer:

  • NL44 RABO 0163 6400 09
    t.n.v. Franciscus­parochie Asten

Machtiging

Voor een automatische incasso kunt u gebruikmaken van het speciale machtigings­formulier:

ANBI en de parochie

De Rooms-Katholieke Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Tot de RK Kerk in Nederland behoren onder andere bisdommen, parochies, parochiële caritas instellingen (PCI’s) en andere katholieke instellingen.


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose