link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Het sacrament van het Huwelijk

Het sacrament van het Huwelijk

In het sacra­ment van het huwe­lijk krijgen man en vrouw Gods liefde om elkaar te kunnen beminnen en ze beloven elkaar om door hun levenslange liefde en trouw levend beeld te wor­den van Gods liefde. Dat doen ze door hun weder­zijdse gave aan elkaar en door het ont­van­gen van nieuw leven uit Gods hand. Man en vrouw beloven elkaar trouw ten overstaan van een ker­ke­lijke be­die­naar (normaliter een pries­ter) en twee getuigen.

Ker­ke­lijke huwe­lijks­vie­ringen vin­den altijd plaats ná een bur­ger­lijke. Als tenminste één van beide partners katho­liek is, kan er een ker­ke­lijk huwe­lijk plaats­vin­den. De partner kan dus een gedoopt lid zijn van een niet katho­lie­ke kerk of een niet-gedoopte. In deze twee laatste gevallen vieren we geen eucha­ris­tie.

Afspreken

Voor het afspreken van een huwe­lijksdatum neemt men contact op met:

plaats tele­foon e-mail contact
Asten 0493-691315 pastoorsteijaert@rkfran­cis­cus.nl pastoor Steijaert
Heus­den 0493-691315 pastoorsteijaert@rkfran­cis­cus.nl pastoor Steijaert
Lierop 0493-691415 kape­laan­vanoverbeek@rkfran­cis­cus.nl kape­laan van Overbeek
Ommel 0493-691415 kape­laan­vanoverbeek@rkfran­cis­cus.nl kape­laan van Overbeek
Someren-Dorp 0493-691315 pastoorsteijaert@rkfran­cis­cus.nl pastoor Steijaert
Someren-Eind 0493-691415 kape­laan­vanoverbeek@rkfran­cis­cus.nl kape­laan van Overbeek
Someren-Heide 0493-691415 kape­laan­vanoverbeek@rkfran­cis­cus.nl kape­laan van Overbeek

Folder

In onze Pa­ro­chie Heilige Fran­cis­cus is een fol­der be­schik­baar met meer in­for­ma­tie over het ker­ke­lijke huwe­lijk en de pro­ce­dure in en om de kerk.

Vie­rin­gen


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose