link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Sacrament van de Eerste Heilige Communie

Sacrament van de Eerste Heilige Communie

Opvoe­den gebeurt in stapjes. Geloofsopvoe­ding ook. Als ouders hun kindje laten dopen is dit een eerste stap in geloofsgroei en -opvoe­ding. Een kind gaat deel uitmaken van de Kerk en krijgt een eigen plaats. Een gedoopte mag ervaren dat Hij kind is van God en dit kind­schap mag leven en beleven in zijn Kerk, zijn ge­meen­schap. Een kind mag gaandeweg ook ont­dek­ken dat God van hem/haar houdt en die liefde mag het kind weer­spie­geld zien God zijn Kerk.

Een volgende stap in geloofsopvoe­ding is het ont­van­gen van de H. Communie.

Bete­ke­nis van de Eerste H. Communie

Wij vieren de heilige Eucha­ris­tie als her­in­ne­ring aan Jezus. Maar tij­dens de vie­ring komt Hij ook onder ons ons als we luis­te­ren naar zijn Woord, wij samen bid­den en heel bij­zon­der als we Hem ont­van­gen in de heilige Communie.

Wij ont­van­gen Hem in de Communie en daardoor delen we ons leven met God en met elkaar. Wij zijn als verzamelde gelo­vi­gen ook echt één. Communie betekent name­lijk let­ter­lijk: ge­meen­schap. Door ter communie te gaan, nemen we dus deel aan de ge­meen­schap met Jezus en zijn Kerk. Bij de Eerste H. Communie nemen de kin­de­ren voor de eerste keer fees­te­lijk hieraan deel.

Aanmel­den

Er wordt centraal aangemeld. U kun zich aanmel­den via een aanmel­dings­for­mu­lier. Wij willen u vrien­de­lijk vragen het aanmel­dings­for­mu­lier geprint, volle­dig ingevuld en onder­te­kend in te leveren op het pa­ro­chie­cen­trum in Asten. U kunt het formulier na onder­te­kening ook scannen en mailen naar het pa­ro­chie­secre­ta­riaat. Na de aanmel­ding ont­vangt u een bevesti­ging van aanmel­ding en in­for­ma­tie over de in­for­ma­tie-avond.

In­for­ma­tie­avon­den

In November wor­den in­for­ma­tie-avon­den gehou­den. Hier wordt de loop van het project toe­ge­licht met de diverse be­lang­rijke momenten zoals bij­een­komsten, pre­sen­ta­tie­vie­ring en na­tuur­lijk de Eerste Communie zelf.

plaats datum tijd locatie
Asten en Ommel
ma 22 nov 2021 19.00 uur Maria Pre­sen­ta­tie­kerk
Heus­den plan­ning volgt nog
Lierop plan­ning volgt nog
Someren en Someren-Heide
di 16 nov 2021 19.00 uur Maria­school
Someren Eind ma 29 nov 2021 19.00 uur Ge­meen­schapshuis de Einder

Vie­rin­gen­over­zicht

De Pre­sen­ta­tie­vie­ringen en de Eerste H. Communie­vie­ringen vindt u terug in het vie­rin­gen­over­zicht van deze web­si­te.


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose