link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Misintenties

Misintenties

Veel mensen horen graag de namen van hun overle­den dier­ba­ren. En het is goed dat we in de pa­ro­chie ook aan hen blijven denken en hun namen blijven noemen. Hier­voor kunt u een mis­in­ten­tie opgeven voor een Eucha­ris­tie­vie­ring.

Het offer van Christus dat in de Eucha­ris­tie te­gen­woor­dig wordt gesteld wordt dan opgedragen aan God voor die speciale intentie. Christus heeft zijn leven ook voor die mens gegeven. De pries­ter kan in stilte voor een bepaalde intentie celebreren, maar het is een goede gewoonte de intenties af te lezen. U kunt mis­in­ten­ties opgeven voor een zon­dags­mis maar ook voor een door­de­weekse mis.

Misin­tentie door­ge­ven

Opgeven van intenties kan via een envelop, onder vermel­ding van naam, datum en kerk en met het voor de intentie ver­schul­digde bedrag. Het kan per locatie ook tele­fo­nisch of per e-mail:

Asten

Heus­den

Lierop

Ommel

Someren

Someren-Eind

  • envelop op de pastorie of Haspel­straat 21

Stipendium en vermel­ding

Het stipendium bedraagt € 12,50 per intentie plus € 2,50 voor elke volgende naam.

De mis­in­ten­tie wordt per heilige Mis opgedragen en geldt niet voor een geheel weekend of een gehele feest­pe­rio­de (bijv. Kerst­mis).

Voor de vermel­ding van de mis­in­ten­ties ver­wij­zen we graag naar de pa­ro­chie­be­richten in het Peel­be­lang of het Contact. Met vragen en opmer­kingen kunt u zich wen­den tot het centrale se­cre­ta­riaat tel: 0493 - 69 13 15.


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose