link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Uitvaart

UitvaartHet over­lij­den van iemand komt meestal onaan­ge­kon­digd. Men is vaak geneigd pas te praten over de uit­vaart wanneer het zover is. Binnen een paar uur moeten dan be­lang­rijke keuzes wor­den gemaakt. Onder andere of men een ker­ke­lijke uit­vaart wil of niet, wanneer en hoe.

Het onder­staande biedt u de gelegen­heid derge­lijke vragen al eer­der binnen de eigen familie- en ken­nis­sen­kring te bespreken, zodat men weet heeft van de eigen wensen en van de moge­lijk­he­den binnen onze pa­ro­chie. Tevens vindt u hier hulp voor als u een uit­vaart moet regelen.

Maximaal aantal bezoekers

Bij een uit­vaart mogen maximaal 100 bezoekers aanwe­zig zijn op an­der­halve meter afstand.

Melden

Voor het mel­den van een uit­vaart en het afspreken van een datum:

plaats contact tele­foon mobiel
Asten pastoor Steijaert
0493-691315 06-10333069
Heus­den pastoor Steijaert 0493-691315 06-10333069
Lierop kape­laan Van Overbeek 0493-691415 06-12192197
Ommel kape­laan Van Overbeek 0493-691415 06-12192197
Someren-Dorp pastoor Steijaert 0493-691315 06-10333069
Someren-Eind kape­laan Van Overbeek 0493-691415 06-12192197
Someren-Heide kape­laan Van Overbeek 0493-691415 06-12192197

 

Uitvaart


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose