link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Meehelpen in de parochie

Meehelpen in de parochie

De Kerk is het Lichaam van Christus. Zoals een lichaam bestaat uit vele ledematen die het lichaam vormen, zo is het ook met Gods Kerk. Alle gedoopten hebben ge­za­men­lijk een verant­woor­de­lijk­heid voor zen­ding van de Kerk.

U bent van harte welkom om mee te werken. Af­han­ke­lijk van uw talenten, vaar­dig­he­den en voor­keu­ren kunnen we onge­twij­feld iets vin­den dat bij u past. Te denken valt aan: tuin­werk, mis­die­naar, acoliet, koster, schoonmaak, begraaf­plaats­beheer, sacra­menten-voor­berei­ding, zieken­be­zoek, redactie of bezor­ger van het pa­ro­chie­blad, pa­ro­chie­bestuur of loca­tieraad, koorlid, organist, jon­ge­ren­lei­der, kin­der­woord­dienst, en nog veel meer.

Wanneer u mee wilt helpen in de pa­ro­chie, kunt u dat op meer­dere manieren ken­baar maken. U kunt bellen naar het se­cre­ta­riaat dat u in contact brengt met de juiste mensen. U kunt ook onderstaand formulier invullen en daarbij aan­ge­ven waar u kracht of talent ligt (expertise). Wij nemen dan contact met u op om de moge­lijk­he­den te bespreken.

Vrij­wil­li­ger­for­mu­lier

naam
adres
post­co­de/woon­plaats
tele­foon/mobiel
e-mail­a­dres
expertise
opmer­king

Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose