link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Gezamenlijke collecte voor dertien goede doelen

Goede Doelen Week Asten, Heusden en Ommel

gepubliceerd: woensdag, 25 april 2018

Voor het vijfde jaar worden in Asten de collecten van dertien goede doelen gezamenlijk uitgevoerd. Voor de inwoners van de gemeente Asten betekent dit, dat er ook in 2018 door deze fondsen niet apart gecollecteerd wordt. Twaalf keer minder zal de collectant aan uw deur aanbellen en u om een bijdrage vragen.

Door de handen ineen te slaan is het voor deze fondsen mogelijk om de collecte op peil te houden en aan de fondsen een goede bijdrage af te dragen. Dankzij vrijwillige handen lukt het de Goede Doelen Week Asten, Heusden en Ommel, hopelijk weer om elke inwoner te bereiken en er dit jaar ook weer een succes van te maken.

Dorpspecifiek

In elk van de kerkdorpen wordt de Goede Doelen Week op een geheel eigen manier gedaan:

Heusden

Heusden doet al 6 jaar de collecte gezamenlijk en heeft inmiddels een eigen organisatie met vaste mensen uit de deelnemende fondsen. Heusden heeft een eigen manier van organiseren, los van Asten. Wel wordt er gezamenlijk opgestart, materialen besteld, opbrengst geteld en gezamenlijk met Asten en Ommel geld overgemaakt naar de deelnemende fondsen. Alle deelnemende fondsen leveren ook collectanten aan in Heusden echter Heusden heeft zelf ook een duidelijke organisatie om het collectanten bestand op peil te houden.

Ommel

In Ommel is het de dorpsraad die de organisatie in handen heeft en ook hier wordt het collectanten bestand zelf op peil gehouden, naast de collectanten die voorheen voor de diverse fondsen in Ommel collecteerden. Ook Ommel heeft haar eigen organisatie net als Heusden, voor wat betreft het rondgaan. De overige werkzaamheden gaan ook hier gezamenlijk met Heusden en Asten.

Asten

Asten heeft een verdeling in 12 wijken. Alle deelnemende collectanten worden door een route­groep verdeeld over 12 wijk-coördinatoren. Een materiaal-uitgifte punt verdeeld het materiaal (enveloppen, brieven en emmers ) over de wijk-coördinatoren. De wijk coördinatoren sturen op hem /haar beurt weer een 20-30 tal collectanten aan. Ze zorgen dat zij weten waar zij mogen collecteren en van de materialen voorzien worden. De wijk-coördinatoren zijn allen vertegen­woor­digers van de deelnemende fondsen.

Vrijwilligers

De gehele organisatie wordt gedaan door vrijwilligers, die tegen zo laag mogelijke kosten deze gezamenlijke collecte organiseren. De organisatie is ook dit jaar bijzonder trots dat dit nu voor het vijfde jaar wederom gaat lukken. We steken daarom in de collecteweken de vlag uit op een groot aantal plaatsen in Asten, Heusden en Ommel. Deze vlaggen zijn uiteraard gesponsord, net als veel andere benodigdheden. Anonieme begunstigers maken mogelijk, dat zoveel mogelijk het collectegeld rechtsreeks naar de deelnemende fondsen kan gaan. We kunnen hen niet genoeg bedanken.

Dankbaar zijn we voor de collectanten die al heel lang hun bijdrage leveren aan de collecte van de fondsen. Het is fijn dat ook na 25, 30 of zelfs 35 jaar men ook bij de Goede Doelen Week nog steeds een bijdrage wil leveren.

Maar ook jongere collectanten haken gelukkig nog aan. Dit is ook hard nodig. Deze wijze van collecteren vraagt meer inzet per collectant, omdat verwacht wordt dat men vaker teruggaat bij een gesloten deur. Hier staat tegenover dat de route per collectant vrij klein gehouden wordt. Het moet een plezierig karweitje zijn en blijven. Collectanten hebben we overigens nog genoeg nodig! Niet elke straat in momenteel ingedeeld!

Hoe werkt het?

Huis aan huis worden enveloppen met invullijsten verspreid. Hierop kunt u bij elk deelnemend fonds invullen, welk bedrag u wilt geven aan het betreffende fonds. Het totaalbedrag van alle fondsen bij elkaar stopt u samen met de invullijst weer in de envelop. Een week later worden de enveloppen opgehaald. Bij de gezamenlijke telling worden de bedragen verdeeld zoals u dit op de invullijst heeft ingevuld.

Wanneer

  • 14 - 18 mei 2018 - rondbrengen van de enveloppen
  • 22 - 25 mei 2018 - ophalen van de enveloppen
Deelnemende fondsen

Deelnemende fondsen

In de gezamenlijke collecten doen dit jaar de volgende fondsen mee:

Handicap.nl, Alzheimer Nederland, Prinses Beatrix Spierfonds, Diabetesfonds, Hartstichting, KWF kankerbestrijding, Longfonds, Nationaal MS fonds, Epilepsiefonds, Nederlandse Brandwondenstichting, Nederlandse Rode Kruis, Nierstichting en het Reumafonds.

Meer informatie en contact

Meer informatie kun u vinden op onze website en contact kan via e-mail. Ook kunt u ons tegenwoordig vinden op Twitter en Facebook:

Collecteleider

Loet van Beers:

Public Relations


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose