link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Mariakapel Someren-Eind

Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming

gepubliceerd: maandag, 2 juli 2018

Zoals U weet zijn we als Locatieraad van het parochiedeel Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming Someren-Eind, al geruime tijd bezig om een Mariakapel te realiseren voor onze gemeen­schap.

Het eerste idee was een kapel op het Torenplein. Op verzoek van direct aanwonenden hebben we daarvan afgezien. Daarna hadden we het voornemen on een Mariakapel te bouwen in de voortuin van de pastorie (vanaf de Nieuwendijk gezien: rechts van de pastorie en links van de seniorenwoningen). Dat stuitte op bezwaren van het bestuur van onze parochie H. Franciscus Asten-Someren, omdat dat het aanzien van de pastorie zou schaden.

Heroverweging heeft ons er toe gebracht de Mariakapel te plannen bij de entree van ons kerkhof en wel links van de toegangspoort. Het parochie­bestuur heeft ons daarvoor toestemming verleend en ons in staat gesteld dat voornemen nader uit te werken.

Inmiddels heeft Maarten van Vroonhoven een ontwerp gemaakt waar we ons in kunnen vinden, en waarvoor we ook goedkeuring van de gemeente willen gaan vragen. (zie ontwerp).

Het doel is de realisatie van een Mariakapel waar iedereen die daar behoefte aan heeft in beslotenheid een kaarsje voor Maria kan aansteken en in gebed of meditatie kan gaan. Het is per se niet onze bedoeling in die kapel Maria- of andere vieringen te houden.

De kapel zal overwegend in duurzaam hout worden uitgevoerd. Er komt geen sanitair of watervoorziening. Wel elektra.

Omdat de financiële middelen waarover wij kunnen beschikken beperkt zijn, zijn we genoodzaakt de bouw zoveel mogelijk met vrijwilligers te doen.

Hierbij doen wij dan ook een oproep aan alle inwoners van Someren-Eind die ons als vrijwilliger zouden kunnen en willen bijstaan, om zich aan te melden bij Jo van Diepen (tel. 0493-493763) of Nelly van Houts (tel. 06-17482545) resp. voorzitter en secretaris van onze Locatieraad. Dus bent U houtleverancier, timmerman, glaszetter, hovenier, stratenmaker, dakdekker, elektricien, schilder of heeft U andere vaardigheden die ons bij de bouw van de Mariakapel kunnen helpen, laat van U horen. Bij voorbaat dank.

Afhankelijk van het verkrijgen van de nodige vergunningen/toestemmingen denken wij eind 2018 / begin 2019 met de bouw van de Mariakapel te kunnen starten.

Locatieraad Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming Someren-Eind.

Animatie

Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.

Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose