link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

MOV viering Asten-Heusden

Zondag 31 maart - 10.30 uur - Antoniuskerk Heusden

gepubliceerd: donderdag, 21 maart 2019

In het kader van de jaar­lijkse Vas­ten­ac­tie houdt de werk­groep Missie, Ont­wik­ke­ling en Vrede (MOV) van de Francis­cus­pa­rochie een vie­ring in de Sint Antonius­kerk te Heus­den. Het thema van de vie­ring is: De wereld waarin wij leven.

Mede­wer­king verleent het Afrika- Enga­koor uit Nistelrode. Ken­mer­kend voor dit koor zijn de vrolijke reli­gi­euze volks­lie­de­ren die zij leer­den van mis­sio­na­rissen en ont­wik­ke­lings­wer­kers die werk­zaam waren in allerlei Afrikaanse lan­den. Het koor kent zo’n 60 leden die allen gekleed zijn in kleur­rijke Afrikaanse gewa­den.

Tijdens de vie­ring wor­den foto’s getoond van projecten die de MOV groep in de afgelopen jaren fi­nan­cieel heeft onder­steund. Na afloop wordt ge­col­lec­teerd voor de MOV projecten van 2019.

De vie­ring is in de Antonius van Padua­kerk te Heus­den op 31 maart en begint om 10.30 uur.

Details

datum: zon­dag 31 maart 2019
tijd: 10.30 uur
locatie: Antonius van Padua­kerk, Vorstermans­plein 14, Heus­den

 


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose