link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Focus op familiepastoraat

gepubliceerd: maandag, 2 september 2019
Focus op familiepastoraat

In een brief heeft bisschop Gerard de Korte onlangs de parochies in het bisdom van ’s-Her­to­gen­bosch uitgenodigd om zich in het werk- jaar 2019-2020 te concentreren op het familiepastoraat. Het bisdom biedt een aantal ac­ti­vi­teiten aan die in het teken staan van gezins- en familiepastoraat waar de parochies gebruik van kunnen maken.

Missio­nair pastoraat

De focus op familiepastoraat sluit aan bij de oproep van de bisschop om als Kerk missio­nair te zijn. “Zonder een missio­naire inzet zullen onze geloofs­ge­meen­schappen kleiner en kleiner worden”, schrijft hij. “Wij zijn geroepen om een levende gemeen­schap rondom Christus te vormen. Onze parochies zijn geloofs­ge­meen­schappen waar mensen hun vriend­schap met Christus vieren maar ook concreet gestalte geven in het alledaagse leven.”

De bisschop ziet kansen voor missio­nair pastoraat. “In Nederland zijn maar weinig overtuigde chris­te­nen, maar eveneens zijn er maar weinig atheïsten. De meeste tijdgenoten worden heen en weer geslingerd tussen religieuze onzekerheid én religieus verlangen. Tegen die achtergrond pleit ik voor heldere maar ook gastvrije en hartelijke parochies.”

In de parochie zouden zoekende mensen verwelkomd moeten worden om langzaam maar zeker Gods liefde in Christus te ontdekken, schrijft Mgr. De Korte. “Aangevuurd door Gods Geest kunnen zij dan stap voor stap de navolging van Christus gestalte geven. In veel van onze parochies zijn missio­naire stappen gezet maar het is belangrijk om dit proces gaande te houden en vooral ook te intensiveren.”

Doorgeven geloof primair via gezinnen

Uit onderzoek blijkt dat het doorgeven van het geloof primair verloopt via gezinnen en families. De school en de parochie zijn daarbij vooral in onder­steunende zin belangrijk. “Het gelovig voorbeeld van vader en moeder maar ook van opa en oma zijn voor de gelovige vorming van kinderen van cruciaal belang”, constateert de bisschop.

In drie parochies zijn de laatste tijd extra pastorale krachten aangesteld met een specifieke zending voor missio­nair gezins- en familiepastoraat. Parochies die de financiële middelen vrij kunnen maken, kunnen van het bisdom toestemming krijgen om ook dergelijke pastorale krachten aan te stellen.

Het bisdom biedt een aantal ac­ti­vi­teiten aan rond familiepastoraat. Zo zijn parochies gevraagd om ‘best practices’ te delen van succesvol gezins- en familiepastoraat. Die zullen een plek krijgen op de nieuwe website van het bisdom die in oktober online komt. Op 4 november is er een studiedag rond het sacrament van het huwelijk. Ook gaat eind september een groep van start waarin jonge echtparen (20-40 jaar) elkaar kunnen ontmoeten en hun relatie met God, met elkaar en met de Kerk kunnen verdiepen. Het biedt hen de gelegenheid om ervaringen uit te wisselen met andere echtparen over relatie, gezin en geloof.

Ac­ti­vi­teiten

Pastorale krachten met een specifieke zending voor familie- en gezinspastoraat delen op een avond­bij­een­komst op 23 oktober hun ervaringen. Op 26 november staat een studie­bij­een­komst gepland over hoe parochies gezinnen kunnen begeleiden die op één of vaak meerdere leefgebieden in de knel raken. Daarbij ligt de nadruk op de specifieke rol van de kerk in de gehele keten van zorgaanbieders.

Verder staan onder meer een cursus voor huwelijksvoorbereiders en een studiedag rond relatie en huwelijk op de agenda. In juni wordt voor het eerst sinds 2012 een dag geor­ga­ni­seerd voor alle misdienaars en acolieten uit het bisdom. In de herfst­va­kan­tie tenslotte, van 17 tot en met 25 oktober 2020 gaat het bisdom op bede­vaart naar Lourdes. Ook die pelgrimage is gericht op gezinnen, tieners en jongeren.

Meer informatie

Voor meer informatie over het aanbod van het bisdom op het gebied van gezins- en familiepastoraat kunt u contact opnemen met Manon van den Broek, bisschoppelijk gedelegeerde voor familiepastoraat, via: mvdbroek@bisdomdenbosch.nl

 

(bericht overgenomen van de BisdomNieuwsbrief van augustus 2019)


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose