link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Middag van bemoediging

Dinsdag 8 oktober - 14.00 uur - Ommel

gepubliceerd: dinsdag, 3 september 2019

Een mid­dag van bemoedi­ging voor zieken en ouderen wordt geor­ga­ni­seerd op dins­dag 8 okto­ber 2019 in de Onze Lieve Vrouw Pre­sen­ta­tie­kerk te Ommel. Op het pro­gram­ma staat een Eucha­ris­tie­viering, gevolgd door een plechtig Lof. Tijdens de Heilige Mis wordt de regionale ziekenkaars gezegend en ontstoken. Deze kaars kan gedurende het jaar op verzoek worden ontstoken.

Nieuwe naam en later in het jaar

Reeds 33 jaar wordt er in de bede­vaart­kerk van Onze Lieve Vrouw van Ommel een speciale mid­dag voor zieken en ouderen geor­ga­ni­seerd. Vanaf dit jaar zijn er echter twee ver­an­de­ringen:

  • De naam ‘Zieken­mid­dag’ is veranderd in: ‘Middag van bemoedi­ging’. De mid­dag is niet alleen bedoeld voor hen die ziek zijn, maar ook voor hen die op zoek zijn naar bemoedi­ging in hun leven, ongeacht leef­tijd of levens­si­tua­tie. Iedereen is van harte welkom!
  • De mid­dag vindt niet meer plaats op de tweede dins­dag van sep­tem­ber, maar op de tweede dins­dag in de Maria­maand okto­ber.

Pro­gram­ma

14.00 uur: Heilige Mis
Tijdens de Heilige Mis zal de Regionale Ziekenkaars worden gezegend en ontstoken. Deze kaars kan gedurende het jaar op verzoek worden ontstoken. Hiervoor kunt u contact opnemen met kape­laan van Overbeek tel. 0493-691415.
Wanneer u het ant­woord­ap­pa­raat krijgt: spreek dui­de­lijk in dat u de “ziekenkaars” wilt laten branden en óók op welke dag.
15.00 uur: Koffie met speculaas
15.30 uur: Plechtig Lof
16.00 uur: Einde van de mid­dag

Mede­wer­king

Dit jaar zal op dins­dag 8 okto­ber 2019 van 14.00 uur tot 16.00 uur de ‘Middag van bemoedi­ging’ plaats­vin­den. Om deze mid­dag zo goed moge­lijk te kunnen or­ga­ni­se­ren, doen wij een beroep op uw mede­wer­king.

  • Wilt u a.u.b. deze mid­dag tijdig bekend maken zodat mensen zich kunnen opgeven?
  • Voor ons is het erg handig als u iemand als contact­persoon aan­wijst die het aantal gasten doorgeeft en ook of er be­ge­lei­ders meekomen.

Op deze mid­dag zijn voldoende helpers en ver­pleeg­kun­digen present. Extra voor­zie­ningen, zoals kussens, een rol­stoel e.d., moet u zelf meebrengen. Wij verzoeken u om op tijd aanwezig te zijn in de kerk, zodat wij ook daad­wer­ke­lijk om 14.00 uur kunnen beginnen met de eucha­ris­tie­vie­ring. Dit mede om er voor te zorgen dat iedereen om 16.00 uur weer tijdig kan worden opgehaald.

Info en opgave

Opgave zo spoedig moge­lijk en uiter­lijk 7 okto­ber uitsluitend bij:

Wij hopen dat alle deel­ne­mers na afloop met voldoe­ning en gesterkt door de voor­spraak van Maria kunnen terugzien op een mooie mid­dag!

namens de werk­groep ‘Middag van bemoedi­ging’
Kape­laan Harold van Overbeek en Pieternel van Horssen, voor­zit­ter

 

foto: Monique Sauve
Middag van bemoediging 2018
Zieken­mid­dag van 2018

Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose