link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Vormsel 2020

Maandag 7 oktober inschrijving

gepubliceerd: dinsdag, 3 september 2019
Power of Fire 2019
Power of Fire 2019

Vormsel: De volgende stap

Je Eerste Communie is al een hele tijd geleden. Je zat waar­schijn­lijk in groep 4. Nu je in groep 8 zit kijk je weer anders de wereld in. Misschien ook eens een goed moment om terug te kijken naar bij­voor­beeld je Eerste Communie. Waarom deed je dat en wat wil je er verder mee?

Wat je kunt doen

Je voor­be­rei­den op het Vormsel.
Wat is dat? Zul je denken.

Toen je nog klein was lieten je ouders je dopen. Je wist toen zelf nog nergens van. Zo hebben je ouders ook voor jou de keuze gemaakt om met de Eerste Communie mee te doen. Nu ben je ouder en kun je zelf meedenken (beslissen) of je gevormd wilt gaan worden. Of je verder wilt op de weg die een hele grote groep mensen op deze wereld gaat. Een weg samen met God. Mensen die rekenen op de steun en de kracht van Gods Geest.

“Dat kan toch ook zonder dat ik gevormd wordt?”, denk je misschien. Misschien wel. Maar met hulp van God en de steun van mensen, die hetzelfde hopen als jij, gaat dat veel beter. Die groep mensen vormen samen de Kerk. Daar sta je niet alleen, want de kerk is een gemeen­schap van mensen die allemaal in Jezus Christus geloven en willen leven vanuit zijn Geest.

Als je ervoor kiest om gevormd te worden, dan kies je zelf voor God en al die mensen die bij de kerk horen. Wanneer jij “ja” zegt op de uit­no­di­ging om gevormd te worden, kiest God ook heel bijzonder voor jou!

Als je het Vormsel ontvangt, wil God jou helpen iemand te worden die stevig in zijn schoenen staat. Met de kracht van de HEILIGE GEEST, die je in het Vormsel ontvangt, moet dat zeker lukken.

Info vormselwerk­groep

Heeft dit je nieuwsgierig gemaakt? En wil je meedoen? Meld je dan aan via bij­ge­voegd opgave­for­mu­lier. Je mag dit formulier inleveren tijdens een speciale inschrijf­avond voor het Vormsel op maandag 7 oktober 2019 tussen 18.30 uur en 20.00 uur in het parochie­cen­trum te Asten, Kerkstraat 4. Wanneer je bent inge­schre­ven op deze avond ontvang je van ons een uit­no­di­ging voor de eerste bijeenkomst. Er is deze avond tevens een moge­lijk­heid om kennis te maken met de leden van de Vormselwerk­groep.

Data

Noteer alvast in je agenda:

datum tijd omschrijving
Maandag 7 oktober 2019 18.30 uur inschrijving
Zondag 3 november 2019 11.00 uur Teens Together (tot 16.00 uur)
Maandag 13 januari 2020 18.30 uur Vorm-info
Woensdag 12 februari 2020 18.30 uur M25 in de Lisse
Woensdag 8 april 2020 19.00 uur Passion in Heusden
Zaterdag 18 april 2020 10.00 uur Power of fire (tot 16.00 uur)
Zaterdag 30 mei 2020 18.30 uur Vormsel
Vrijdag 4 september 2020 18.30 uur bbq (tot 20.00 uur)

Het Vormsel wordt toegediend op zaterdag 30 mei 2020 om 18.30 uur door Deken Paul Janssen in de Astense kerk.

Werk­groep Vormsel

pastoor Pieter Scheepers
pastoraal­wer­ker Jack Swaanen
Susanne Caron
Annemie van Kemenade
Anjo Vlemmix
Pascal Maas
Patricia Caris


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose