link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Fotoserie vrijwilligersdag

gepubliceerd: maandag, 9 september 2019

Zondag 8 sep­tem­ber had de H. Maria Pre­sen­ta­tie­kerk in Asten haar jaar­lijkse Dankjewel­dag voor de vrij­wil­li­gers. In de kerk werden aan het eind van de plechtige Eucha­ris­tie­vie­ring, gezongen door het Jozef­koor en het Maria­koor , de jubilarissen door pastoor Pieter Scheepers gehuldigd.

Koperen jubileum - 12½ jaar

Dit jaar waren er drie jubilarissen die zich 12½ jaar inzetten als vrij­wil­li­ger bij onze kerk. De jubilarissen Jaan van Bussel-van Velthoven en Fons Tinnemans werden in het zonnetje gezet. Jubilaris Peter van den Einden was helaas verhinderd.

Zilveren jubileum - 25 jaar

Ook zijn er dit jaar drie jubilarissen die al 25 jaar en langer bij onze kerk actief zijn. Patricia Willems, Marriët Hoefnagels – van Eijk en Marlies van den Boomen – Heijligers. Patricia en Marriët werden in het zonnetje gezet. Marlies was helaas verhinderd en kon niet aanwezig zijn.

Ge­meen­schapshuis de Klepel

Na de Eucha­ris­tie­vie­ring was er een gezellig samen­zijn in het naast­ge­le­gen Ge­meen­schapshuis de Klepel. We hebben weer genoten van de gast­vrij­heid van de familie Donkers die ook al weer 25 jaar de beheerder van het Ge­meen­schapshuis zijn. Met een drankje en heel erg lekker eten, ver­zorgd door Angela, werd het een heel gezellige mid­dag. De ach­ter­grond­mu­ziek werd dit jaar ver­zorgd door Max Vogels.

Bedankt iedereen voor zijn of haar inzet en betrokken­heid.

Jan Coolen, namens Locatieraad H. Maria Pre­sen­ta­tie­kerk, AstenParochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose