link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Missiemaand oktober

Gebed en bijbelleesrooster

gepubliceerd: woensdag, 25 september 2019

Oktober 2019 is door paus Franciscus uit­ge­roe­pen tot ‘buitengewone missie­maand’. De paus wil onder de gelovigen een nieuw missio­nair elan stimuleren. Iedere christen­ge­lo­vige heeft een missie. Die missie komt voort uit het doopsel. De paus roept iedere gelovige op over die missie na te denken.

Bijbelleesrooster

De Katholieke Bijbelstichting heeft als reactie op deze pauselijke oproep een bijbelleesrooster gemaakt. Deze brochure is een hand­rei­king waardoor elke gelovige kan mediteren over de eigen missie aan de hand van teksten uit vooral het Bijbelboek De Handelingen van de Apostelen (5 oktober en daarna).

Podcast

Beluister de podcast van katho­liek­le­ven.nl met de samensteller van het bijbelleesrooster, diaken Vincent de Haas. “Missie: Wanneer ga jij een grens over?”

Gebed voor de buitengewone missie­maand 2019

In het bijbelleesrooster is ook het gebed opgenomen dat paus Franciscus aanreikt voor de ‘buitengewone missie­maand’.

Hemelse Vader,
toen uw eniggeboren Zoon Jezus Christus
uit de dood verrees,
gaf Hij zijn volgelingen de opdracht
“ga en maak alle volken tot mijn leerlingen”.
U herinnert ons eraan
dat we door onze doop delen in de missie van uw Kerk.

Sterk ons door de gaven van de Heilige Geest
om moedig en ijverig te zijn
om te getuigen van het evangelie,
zodat de missie toevertrouwd aan de Kerk,
die nog lang niet voltooid is,
nieuwe en doeltreffende uitdrukkingen kan vinden
die leven en licht brengen in de wereld.

Help ons om het voor alle mensen mogelijk te maken
uw reddende liefde te ervaren
door de genade van Jezus Christus,
die met U leeft en heerst
in de eenheid van de heilige Geest,
één God, door de eeuwen der eeuwen. Amen.


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose