link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Huiszegen 2020

gepubliceerd: zondag, 29 december 2019

Huiszegen 2020Het is een goede gewoonte om bij gelegen­heid van het nieuwe jaar het huis te laten zegenen door een priester of diaken. Dat is dikwijls niet moge­lijk.

Om in deze leemte te voorzien, bieden wij u bij­gaand een huis­ze­gen aan, die u boven de deur van uw woning of huis­kamer kunt hangen. Neem hem mee naar de kerk en laat hem zegenen.

Gebruik de extra kaarten om weg te geven aan familie en vrienden.
Tip: leg een stapeltje kaarten achterin de kerk voor de pa­ro­chi­anen.

Bete­ke­nis

De letters C+M+B worden in verband gebracht met de namen die vanuit de traditie aan de wijzen uit het oosten zijn gegeven: Caspar, Melchior en Balthasar.

Maar deze letters betekenen nog meer. Zij zijn ook de begin­let­ters van de zegen­tekst “Christus Mansionem Benedicat”, vertaald “Christus zegene dit huis”.

De letters worden ook in verband gebracht met de drie­vou­dige open­ba­ring van de Heer. Kerst­mis is het feest van de open­ba­ring aan alle mensen. Deze open­ba­ring van God wordt gevierd met Drie­ko­nin­gen, bij het feest van de Doop van de Heer en bij het eerste wonder van Christus in Kana. Zo wijzen de letters ook naar deze feesten: de bruiloft in Kana (Cana), de aanbid­ding van de Wijzen (Magi) en de Doop van de Heer in de Jordaan (Baptisma).

Gebed

Bij de huis­ze­gen kan het volgende gebed worden gebruikt:

U God, almachtige Vader, smeken wij ootmoedig voor dit huis, voor zijn bewoners en voor al wat er in is: opdat Gij U moogt gewaardigen het te zegenen en te heiligen en met alle goed te verrijken: geef hun, Heer, van de dauw des hemels overvloed en van de vrucht­baar­heid der aarde levens­on­der­houd, en gelief de verlangens van hun gebed tot het uit­werksel uwer erbar­ming te geleiden. Gewaardig U dus bij onze intrede in dit huis te zegenen en te heiligen, gelijk Gij U gewaardigd hebt te zegenen het huis van Abraham, Isaac en Jacob. En mogen binnen de wanden van dit huis de engelen van uw licht wonen en het en zijn bewoners bewaren. Door Christus onze Heer. Amen.

Bui­ten­land

In het bui­ten­land, bij­voor­beeld in Duits­land, wordt de huis­ze­gen met krijt boven de voordeur­post ge­schre­ven. Eerst wordt het jaartal en de letters met gewijd krijt bovenaan de deur­post ge­schre­ven: 20 C+M+B 19. Dan wordt met wierook en het Drie­ko­nin­gen­wa­ter elk vertrek be­spren­keld en een zegen uit­ge­spro­ken. Indien moge­lijk wordt dit door een priester gedaan of anders door het hoofd van het gezin.Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose