link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Infoavond Stille Omgang Amsterdam

Dinsdag 4 februari - 20.00 uur - Pastorie Gemert

gepubliceerd: dinsdag, 28 januari 2020

Maurice Essers, pen­ning­mees­ter van het bestuur van het hoofdgezel­schap Stille Omgang Amster­dam, zal dins­dag 4 febru­ari een lezing ver­zorgen in de pastorie van Gemert. Deze lezing/in­for­ma­tie­avond wordt gehouden in het kader van het jubileum 675 jaar Mirakel van Amster­dam. De avond zal gaan over de Stille Omgang en het jon­ge­ren­pro­gramma. Ook dit jaar rijdt er weer een bus voor jon­ge­ren naar Amster­dam op zater­dag 21 maart.

Mirakel van Amster­dam

De Stille Omgang is een bede­vaart naar Amster­dam waar jaar­lijks een paar duizend mensen naar toe komen om het Mirakel van Amster­dam te herdenken. Voor de jon­ge­ren is er een speciaal jon­ge­ren­pro­gramma. Daarna lopen we met de andere pelgrims in stilte een route door het nachte­lijke uitgaansleven van Amster­dam! Dit jaar vindt de Stille Omgang plaats in het weekend van 21 en 22 maart.

Met de bus naar Amster­dam

Vanuit Nijmegen, Uden, Den Bosch zal in ieder geval een bus rijden om jonge pelgrims te vervoeren! Een heel bij­zon­dere ervaring!

Details

wie: Maurice Essers, bestuur Stille Omgang
wat: lezing - jubileum 675 jaar Mirakel van Amster­dam
waar: pastorie Gemert (Kerk­straat 2)
datum: dins­dag 4 febru­ari 2020
tijd: 20.00 uur

 


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose