link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Restaurateurs doen 1-aprilgrap

Grote ontdekking gephotoshopt!

gepubliceerd: woensdag, 1 april 2020

In deze tijd waarin we wor­den overspoeld door dra­ma­tische nieuws­be­richten is een goede 1-aprilgrap een welkome afwisseling! De afbeel­ding met twee koeien die vanachter het pleister­werk vandaan geko­men zou zijn is het werk van een knappe photoshop-artiest. Er komen prach­tige plaatjes tevoorschijn maar het roodbonte vee zijn we nog niet tegen­ge­ko­men...

Toch minstens zo’n vijf­tien mensen waren erin getuind en gelukkig kon ie­der­een er de humor van inzien. En de afbeel­dingen die wel onder het pleister­werk vandaan zijn geko­men, zijn toch zeker de moeite waard om ze te gaan bekijken. De Astense Maria Pre­sen­ta­tie­kerk is dage­lijks geopend van 9.00 tot 18.00 uur.

Hier­on­der volgt het ori­gi­nele bericht:

Restaurateurs doen grote ontdek­king

Ondanks de corona­cri­sis zijn onze restaurateurs zeer actief bezig om verstopte schil­deringen weer zicht­baar te maken.Na­tuur­lijk wor­den alle richt­lij­nen van de RIVM in acht geno­men en staat er ook niet meer dan één persoon op de stei­ger. De taken zijn ver­deeld.

Zo zijn er proef­stukken gemaakt in de kooromgang en die laten mooi sjabloon­werk zien. Groot was de verras­sing toen Roman de schil­deringen bloot legde van iets wat we totaal niet verwacht had­den. In de bogen tegen­over het pries­ter­koor zat geen ver­wij­zing naar reli­gi­euze zaken, maar naar de natuur en de Peel.

Kom gerust eens kijken. De kerk is alle dagen geopend en het is zeker de moeite waard!!!

  • Maria Pre­sen­ta­tie­kerk
    Wilhelmina­straat 1-3
    Asten

Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.

Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose