link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Uitzending Kruisweg en Paasmis op SIRIS

gepubliceerd: vrijdag, 10 april 2020

In de ochtend van Eerste Paas­dag zal de Hoogmis van Pasen zon­der gelo­vi­gen wor­den gevierd en opgeno­men. Deze opname zal dan later uitgezon­den wor­den op de lokale omroep Siris. Op deze manier kunnen onze pa­ro­chi­anen toch het Paas­feest ker­ke­lijk meevieren vanuit Asten.

Paasmis vanuit Asten

SIRIS-tv zendt de ko­men­de tijd iedere zon­dag om 11.00 uur een kerk­dienst uit, opgeno­men in een kerk van de H. Fran­cis­cus­paro­chie Asten-Someren. Op zon­dag 12 april werd de paasmis opgeno­men in de H. Maria Pre­sen­ta­tie­kerk.

Kruis­weg vanuit Ommel

Op Goede Vrij­dag heeft SIRIS-tv de Kruis­weg opgeno­men in de Onze Lieve Vrouw Pre­sen­ta­tie­kerk in Ommel. Voor­gan­ger is kape­laan Harold van Overbeek. U kunt hem hier (nog eens) bekijken:Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose