link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Protocollen Kerkelijk leven op anderhalve meter

gepubliceerd: donderdag, 11 juni 2020

Met ingang van 1 juni kunnen de publieke vie­rin­gen in de kerken wor­den hervat met maximaal 30 gelo­vi­gen en met in achtne­ming van alle andere richt­lij­nen van het RIVM. Vanaf 1 juni wordt in de publieke vie­rin­gen nog niet de Heilige Communie uit­gereikt. Dat gebeurt vanaf zon­dag 14 juni 2020 wanneer in de Neder­landse kerk­pro­vin­cie het hoog­feest van Sacra­ments­dag wordt gevierd.

Protocol

Het protocol bestaat uit drie delen. Het eerste deel richt zich tot alle gelo­vi­gen en geeft richt­lij­nen om in de kerken op een veilige en waar­dige wijze de liturgie samen te kunnen vieren. Het tweede deel is gericht aan de be­die­naren met betrek­king tot de uit­voe­ring van hun spe­ci­fie­ke taken in de liturgie. Het derde deel is toegespitst op het veilig gebruik van de kerk­ge­bouwen met regels voor de inrich­ting en logis­tiek binnen het kerk­ge­bouw, passend bij de richt­lij­nen vanuit het RIVM en bij het eigene van de liturgie.

Per­spec­tief op samen vieren

De bis­schop­pen be­na­druk­ken het belang om in de pa­ro­chies en in­stel­lingen zorg­vul­dig te werk te gaan om zo goed moge­lijk de vei­lig­heid in de kerk­ge­bouwen te kunnen waarborgen. Zij zijn blij dat er weer per­spec­tief is op het samen kunnen vieren van de Heilige Mis, aan­vanke­lijk met 30 en hope­lijk vanaf 1 juli met 100 gelo­vi­gen.

Update 25 juni

Op 25 juni zijn nieuwe protocollen uit­ge­bracht omdat het maximale aantal van 100 deel­ne­mers aan een vie­ring onder voor­waar­den is los­ge­la­ten.


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose