link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Aswoensdag

Begin van de Veertigdagentijd

gepubliceerd: maandag, 8 februari 2021

Het is een goede katho­lie­ke gewoonte om de Veer­tig­da­gen­tijd in te gaan met het vieren van Carnaval. Dit jaar kunnen we geen Carnaval vieren zoals we dat gewend zijn. Dat is jammer.

Maar we kunnen wel de Veer­tig­da­gen­tijd ingaan zoals we dat gewend zijn. Name­lijk, met de vie­ring van Aswoens­dag. Een dag die de voor­be­rei­ding op Pasen inluidt.

Dit jaar zijn er weer op meer­dere plaatsen in onze pa­ro­chie gelegen­he­den om Aswoens­dag te vieren. Als vanouds maar ook weer een klein beetje anders.

In ver­band met het terug­drin­gen van de Corona-pandemie hebben de Neder­landse bis­schop­pen besloten dat de pries­ter of diaken niet het Askruisje aan­brengt op het hoofd. In plaats daar­van zal er een kleine verstrooiing van as op het hoofd plaats­vin­den. Maar deze verstrooiing drukt precies uit wat het Askruisje ook uitdrukt.

Het over­zicht van de vie­rin­gen van Aswoens­dag vindt u in het vie­rin­gen­over­zicht.

Ook voor de vie­ring van Aswoens­dag geldt een maximum aantal bezoekers van 30 personen. U kunt hier­voor reserveren via het se­cre­ta­riaat.


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose