link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Meivieringen Maria van Ommel

gepubliceerd: woensdag, 28 april 2021

De mei­maand in Ommel is dit jaar anders dan dat u gewend bent. Vanwege de corona­pan­de­mie moeten wij reke­ning hou­den met beper­kingen en de gel­dende voor­schriften. Zo zal er bij­voor­beeld op de zon­dag­mid­da­gen géén Plech­tig Lof kunnen plaats­vin­den en de Grote Gilde­pro­ces­sie komt in 2021 te vervallen.

Vijf vie­rin­gen per weekend

Op zater­dag­avon­den zijn er twee vie­rin­gen: om 18.00 en 19.30 uur en op zon­dag, Hemel­vaarts­dag en Tweede Pinkster­dag zijn er drie vie­rin­gen: om 7.30, 9.30 en 11.30 uur. De mis­in­ten­ties die voor een weekendmis wor­den opge­ge­ven, wor­den in dat­zelfde weekend tij­dens elke heilige Mis opgedragen.

Er is een schema opge­steld van tij­den waarop u zich kunt aanmel­den voor een van de vie­rin­gen.

Welkom!

Weet dat u van harte welkom bent in Ommel! Wij vragen u om a.u.b. reke­ning te hou­den met alle maat­regelen die in en rond de kerk van Ommel gel­den om ons aller ge­zond­heid te be­scher­men. Ik wens u allen een mooie mei­maand toe,

kape­laan Harold van Overbeek

 

Eucha­ris­tie­vie­ringen in de mei­maand

Aanmel­den via tele­foonnr. 06 - 822 55 733

Notabene:
Hemel­vaarts­dag vieren we op woens­dag­avond 12 en don­der­dag 13 mei.
Pink­ste­ren vieren we op zater­dag 22, zon­dag 23 en maan­dag 24 mei.

dag datum tij­den aanmel­den moge­lijk op
zater­dag
zon­dag
1 mei
2 mei
18.00 en 19.30 uur
7.30, 9.30 en 11.30 uur
woens­dag 28 april: 10.00 - 12.00 uur
don­der­dag 29 april: 14.00 - 16.00 uur
vrij­dag 30 april: 14.00 – 16.00 uur
zater­dag 1 mei: 10.00 – 12.00 uur
zater­dag
zon­dag
woens­dag
don­der­dag
8 mei
9 mei
12 mei
13 mei
18.00 en 19.30 uur
7.30, 9.30 en 11.30 uur
19.30 uur
7.30, 9.30 en 11.30 uur
woens­dag 5 mei: 10.00 - 12.00 uur
don­der­dag 6 mei: 14.00 - 16.00 uur
vrij­dag 7 mei: 14.00 - 16.00 uur
zater­dag 8 mei: 10.00 - 12.00 uur
woens­dag 12 mei: 10.00 - 12.00 uur
zater­dag
zon­dag
15 mei
16 mei
18.00 en 19.30 uur
7.30, 9.30 en 11.30 uur
woens­dag 12 mei: 10.00 - 12.00 uur
vrij­dag 14 mei: 14.00 - 16.00 uur
zater­dag 15 mei: 10.00 - 12.00 uur
zater­dag
zon­dag
maan­dag
22 mei
23 mei
24 mei
18.00 en 19.30 uur
7.30, 9.30 en 11.30 uur
7.30, 9.30 en 11.30 uur
woens­dag 19 mei: 10.00 - 12.00 uur
don­der­dag 20 mei: 14.00 - 16.00 uur
vrij­dag 21 mei: 14.00 - 16.00 uur
zater­dag 22 mei: 10.00 - 12.00 uur
zater­dag
zon­dag
29 mei
30 mei
18.00 en 19.30 uur
7.30, 9.30 en 11.30 uur
woens­dag 26 mei: 10.00 - 12.00 uur
don­der­dag 27 mei: 14.00 - 16.00 uur
vrij­dag 28 mei: 14.00 - 16.00 uur
zater­dag 29 mei: 10.00 - 12.00 uur

Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose