link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Wijziging coronamaatregelen per 28 april

Aantal aanwezigen bij uitvaarten verruimd

gepubliceerd: woensdag, 21 april 2021
foto: Pavel Danilyuk
Wijziging coronamaatregelen per 28 april

Het kabinet heeft op dins­dag 20 april een aantal versoepelingen aan­ge­kon­digd op het gebied van corona­maat­re­ge­len vanaf woens­dag 28 april. Wat veran­dert voor de pa­ro­chies is het aantal mensen dat een ker­ke­lijke uit­vaart mag bijwonen.

Vanaf woens­dag 28 april mogen er bij een uit­vaart hon­derd mensen aanwe­zig zijn, dat zijn er nu nog vijf­tig. Ook voor de Rooms-Katho­lie­ke Kerk geldt dat vanaf 28 april bij een uit­vaart hon­derd mensen aanwe­zig mogen zijn, mits de ruimtecapaci­teit van de kerk of de kapel dit aantal toelaat. De aanwe­zigen moeten name­lijk nog steeds op an­der­halve meter afstand van elkaar kunnen zitten.

Verder blijft het protocol van de R.-K. Kerk van kracht en veran­dert er in ieder geval tot 28 april niets. Eventuele toe­koms­tige wijzi­gingen in het protocol wor­den zo spoe­dig moge­lijk ge­com­mu­ni­ceerd op deze web­si­te.

 

(bron: rkkerk.nl)


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose