link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Actie Kerkbalans

gepubliceerd: vrijdag, 28 mei 2021

In juni start de actie Kerk­ba­lans in onze pa­ro­chie. Vele vrij­wil­li­gers zullen de brieven huis-aan-huis rond­bren­gen en ook op andere manieren zullen we hier aan­dacht aan beste­den. Hier­on­der vindt u alvast de brief voor de Actie Kerk­ba­lans.

Inves­teer in elkaar!

Als er afgelopen jaar één ding dui­de­lijk is gewor­den, is dat wij mensen sociale wezens zijn; we kunnen niet zon­der contact met elkaar. Het lijkt een open deur, maar... waren we dit in Neder­land niet een beetje aan het vergeten?

Sociale net­werken en écht in contact staan met je mede­mens is nodig, anders kwijnen we let­ter­lijk weg. We zijn weer wakker geschud en weten weer dat het be­lang­rijk is om te inves­te­ren in contact met onze mede­mens en in de struc­tu­ren en net­werken die onze ge­meen­schap bij elkaar hou­den.

Ook de pa­ro­chie speelt hierin een be­lang­rijke rol: de kerk is een plek van ont­moe­ting met gelijkgestem­den, elke vie­ring is weer een aan­moe­di­ging om een goed mens te zijn. Pastoor Steijaert, Pater Zwirs, Kape­laan van Overbeek en diaken Swaanen doen elke dag weer hun best om nabe­staan­den te troosten, een­zaam­heid te verlichten, hoop te geven en zieken bij te staan. Dit, maar ook hun talrijke spontane huis­be­zoeken werken als onzicht­ba­re lijm in onze ge­meen­schap. Ze laten ons zien dat we niet alleen zijn en dat er zoveel is om dank­baar voor te zijn!

Wij willen u oproepen de actie Kerk­ba­lans dit jaar extra ruim­har­tig te steunen. Want uw kerkbijdrage is geen gift aan een log instituut waar u mis­schien niet zo heel veel bin­ding meer mee voelt; nee, het is inves­te­ren in je eigen lokale ge­meen­schap van mensen die geloven in het doen van het goede, elke dag weer. Het is het onder­steunen van hon­der­den vrij­wil­li­gers en ons pas­to­rale team om te kunnen blijven doen wat ze met liefde voor hun mede­mens doen.

Inves­te­ren in je pa­ro­chie, is inves­te­ren in elkaar!

Loca­tiera­den van Someren, Someren Heide, Someren Eind, Sluis XIII,
Asten, Lierop, Ommel, Heus­den en het Pa­ro­chie­bestuur.

U kunt uw bijdrage overmaken naar de volgende bankreke­ning­num­mers. Wilt u bij de betaalomschrij­ving uw adres vermel­den? Dan kunnen wij de betaling op de juiste manier koppelen in onze admi­ni­stra­tie.

Asten NL44 RABO 0163 6400 09
Heus­den NL62 RABO 0103 6041 54
Ommel NL23 RABO 0103 6064 08
Lierop NL32 RABO 0128 8011 23
Someren-Dorp NL72 RABO 0148 0059 18
Someren-Heide NL46 RABO 0148 1008 64
Someren-Eind en Sluis 13 NL14 RABO 0148 0094 84

www.rkfran­cis­cus.nl

 Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose