link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Oprichting bouwcommissie

gepubliceerd: maandag, 12 juli 2021

Enige maan­den gele­den is de pa­ro­chie be­gon­nen met het oprichten van een bouw­com­mis­sie. Het doel was en is: samen­wer­king door de lokale verant­woor­de­lijken voor bouw- en in­stal­la­tie­zaken en het werken aan een ge­za­men­lijke verant­woor­de­lijk­heid voor deze zaken in de hele pa­ro­chie.

De afgelopen twee maan­den heeft deze groep alle locaties in onze pa­ro­chie bezocht om te zien wat er ter plekke speelt. Dit was heel leer­zaam en opbouwend. Het voor­deel van samen­wer­king en ge­za­men­lijke verant­woor­de­lijk­heid voor de pa­ro­chie is voor ie­der­een dui­de­lijk gewor­den. En de wil is er om ver­der te gaan.

De ko­men­de maan­den zullen een aantal leden van deze com­mis­sie bijeen­ko­men om de diverse projecten/ kwesties/ klussen samen te brengen en hier een orde­ning in aan te brengen. Ver­vol­gens zal de groep in sep­tem­ber weer bij elkaar komen om samen de weg voor­waarts in te zetten. Ze krijgt dan een meer offi­cieel karakter in de pa­ro­chie.

Bij het begin van de pa­ro­chiefusie was de oprich­ting van een bouw­com­mis­sie sowieso al gepland. Het is helaas nooit van de grond geko­men. Daarom is het goed dat er een pa­ro­chie-breed draag­vlak is om het nu wel te doen.

Als alle locaties samen­wer­ken zijn we beter in staat bouw- en in­stal­la­tie­zaken te beoor­de­len en te plannen, elkaar te helpen en samen verant­woor­de­lijk­heid te dragen voor de hele pa­ro­chie.


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose