link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

4U! in Someren

Nu aangevuld met foto’s!

gepubliceerd: woensdag, 1 september 2021
foto: KCV
4U! in Someren

4U! is een tiener­kamp van de KCV (Katho­lie­ke Charis­ma­tische Vernieu­wing). Ze hebben als doel­groep tieners van twaalf t/m acht­tien jaar. Het eerste 4U! was in 1995 samen met enkele tien­tal­len tieners, maar vandaag de dag wordt het kamp gevormd door zo'n 150 tieners en meer dan 50 mede­wer­kers.

Kamp met inhoud

Het doel van dit tiener­kamp is dat tieners God op een per­soon­lijke manier leren kennen en een relatie met Hem aan­gaan. Dit gebeurt in een moderne context die aansluit bij de wereld waarin je als tiener leeft.

Om dit te bewerkstelligen, krijgen de tieners elke dag input van een spreker, vieren ze dage­lijks de H. Mis, is er elke dag meer­dere keren lofprij­zing met eigen­tijdse muziek. Ook zijn er gebeds­avon­den met biecht­gele­gen­heid, Eucha­ris­ti­sche aanbid­ding en nog veel meer. Daar­naast is er ook alle ruimte voor echte ‘kamp­dingen’ zoals een bonte avond, (water-) spellen, work­shops, grappige filmpjes en nog veel meer!

God in tegen­slag

Afgelopen maan­dag heb ik een teaching mogen ver­zorgen aan de oudste groep in de leef­tijd van 16 tot 18 jaar. Het on­der­werp waarover ge­spro­ken werd was: “God in tegen­slag”. In het dage­lijks leven onder­vin­den deze jon­ge­ren ook allerlei tegen­slag. Niet alleen tegen­slag maar ook twijfels over hun eigen geloof, eigen iden­ti­teit en God. Aan de hand van filmpjes, beel­den en gesprekken hebben we samen gebrain­stormd over dit on­der­werp. Het was mooi om te zien en te horen hoe deze jon­ge­ren hun eigen twijfels aan elkaar voor durf­den te leggen. Maar het was nog mooier om te ervaren dat er heel open met elkaar over God werd ge­spro­ken.

Hoop voor de toe­komst

Soms lijkt het alsof al het geloofsvuur bij jon­ge­ren is gedoofd, maar hier brandt het vuur van het geloof nog volop. Sterker nog: elk jaar groeit het aantal deel­ne­mers en dat geeft hoop voor de toe­komst!

Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.

Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose