link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Inwijding kapel Someren-Eind

Zaterdag 25 september - 18.00 uur - Someren-Eind

gepubliceerd: donderdag, 26 augustus 2021

Op 24 ok­to­ber 2020 zou de nieuwe Maria­ka­pel op de begraaf­plaats aan de Lambertus­straat in Someren-Eind wor­den ingewijd door bis­schop Mgr. Gerard de Korte. Van­wege de corona­maat­re­ge­len moest de inwij­ding wor­den uit­ge­steld. De nieuwe datum is 25 sep­tem­ber 2021.

Op zater­dag 25 sep­tem­ber om 18.00 uur is er een H. Mis in de zaal van De Einder. Van­wege het beperkt aantal plaatsen is aanmel­den een vereiste. Mgr. Gerard de Korte is hoofd­cele­brant en kape­laan Harold van Overbeek zal conclebreren.

Na afloop van de H. Mis gaan de geno­dig­den en de aanwe­zige kerk­gan­gers naar de begraaf­plaats voor de inze­ge­ning van de kapel.


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose