link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Gildemis O.L. Vrouw van de Zeven WeeŽn

Maandag 20 september - 9.00 uur - Koepelkerk Lierop

gepubliceerd: dinsdag, 14 september 2021

Leden van het Gilde Onze Lieve Vrouw van de Zeven Weeën uit Lierop gaan op maan­dag 20 sep­tem­ber Konings­schie­ten. Om 8.30 uur verzamelen bij het gildehuis gevolgd door een Eucha­ris­tie­vie­ring met Pater Jan Zwirs in de Koepel­kerk om 9.00 uur. De H.Mis is is ook toe­gan­ke­lijk voor niet-gildele­den.

Ge­schie­de­nis

Het Gilde Onze Lieve Vrouw van de Zeven Weeën is een voort­zet­ting van de gelijknamige broe­der­schap dat werd opgericht in het jaar 1527. Over vijf jaar en een paar maan­den bestaat het gilde dus 500 jaar!

De Zeven Weeën, ook wel de Zeven Smarten genaamd, ver­wij­zen naar de droevigste momenten uit het leven van Maria, de moe­der van Jezus:

  1. Geboorte van Jezus in een toch­tige stal
  2. De vlucht met Jezus naar Egypte
  3. De vermis­sing van de twaalf­ja­rige Jezus
  4. De dood van de Heilige Jozef
  5. De ont­moe­ting met Jezus op de Kruis­weg
  6. De dood van Jezus
  7. De begrafenis van Jezus

Aan het begin van de Twin­tigste Eeuw kon het gilde zich net als andere gil­den niet ont­trek­ken aan de malaise in het gildewezen. Pas aan het einde van de derti­ger jaren werd weer inhoud aan het gildeleven gegeven. Het gilde was inmiddels toegetre­den tot de Noord-Brabantse Federatie van Schutters­gil­den (NBFS). Zes weken na de Tweede Wereld­oor­log nam het Gilde O.L.Vrouw van de Zeven Weeën het ini­tia­tief om een groot gilde­feest te or­ga­ni­se­ren waaraan maar liefst 16 gildes deelnamen.

Jaar­lijks viert het gilde haar ‘teer­dag’ op de tweede zater­dag van de­cem­ber, dus rond het feest van Maria On­be­vlekte Ont­van­ge­nis. Dit jaar zal dat zin op zater­dag 11 de­cem­ber. Daar­naast staan op het pro­gram­ma o.a. het ‘Koning­schie­ten’, de leden­ver­ga­de­ring, hul­diging van jubila­rissen, een uitje en een toepconcours (kaartspel).

Meer in­for­ma­tie


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose