link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Corona-maatregelen in de Kerk

Nederlandse bisschoppen beraden zich

gepubliceerd: donderdag, 16 september 2021

Sinds deze week weten we dat de Corona-maat­regelen door de over­heid nog ver­der wor­den afge­bouwd. Hierdoor stellen velen zich de terecht vraag: “hoe staat het met de Corona-maat­regelen in de kerk?”.

Op dit moment moeten we nog even wachten op de besluiten van de nederlandse bis­schop­pen. De bis­schop­pen hebben vandaag verklaard dat zij eerst het overleg afwachten tussen de diverse nederlandse geloofs­ge­meen­schappen en de over­heid. Dit overleg is voor deze week gepland. Hierna komen de bis­schop­pen met eventuele aanpas­singen van de maat­regelen die dan zullen gel­den vanaf 25 sep­tem­ber.

Als we meer dui­de­lijk­heid hebben, dan wordt dit pa­ro­chie-breed ge­com­mu­ni­ceerd. Lees ook het bericht van de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie:

Bisschoppenconferentie

Bis­schop­pen in overleg over
ver­soe­pe­ling corona­maat­re­ge­len R.-K. Kerk

De Neder­landse Bis­schop­pen overleggen naar aan­lei­ding van de coronapers­con­fe­ren­tie van het kabinet op 14 sep­tem­ber, ko­men­de dagen over moge­lijke ver­soe­pe­lingen van corona­maat­re­ge­len voor de R.-K. Kerk. Deze ver­soe­pe­lingen zou­den in kunnen gaan op 25 sep­tem­ber. Verdere bericht­ge­ving hierover wordt in het begin van volgende week verwacht.

Bij de besluit­vor­ming door de bis­schop­pen wor­den de ver­soe­pe­lingen die het kabinet heeft aan­ge­kon­digd meegewogen. Dat geldt ook voor de uit­kom­sten van een deze week nog te voeren overleg met het CIO (Inter­ker­ke­lijk Overleg in Over­heids­zaken). De bis­schop­pen beslissen daarna welke ver­soe­pe­lingen er voor de Rooms-Katho­lie­ke Kerk­pro­vin­cie vanaf 25 sep­tem­ber moge­lijk zijn. Deze wor­den ge­pu­bli­ceerd op rkkerk.nl en ver­der bekend gemaakt via de bisdom­web­site en deze pa­ro­chie­web­site.

Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie - rkkerk.nl


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose