link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Tentoonstellingsruimte Asten geopend

H. Maria Presentatiekerk Asten

gepubliceerd: zaterdag, 18 september 2021
foto: SIRIS
Tentoonstellingsruimte Asten geopend

Op zater­dag 11 sep­tem­ber werd in de Heilige Maria Pre­sen­ta­tie­kerk in Asten de nieuwe ten­toon­stel­lings­ruim­te op het oksaal (ook bekend als orgeltribune, orgelgalerij of zang­koor) offi­cieel geopend.

Burge­mees­ter Anke van Extel-van Katwijk en Els Haasen, de sa­men­stel­ler van de ten­toon­stel­ling over het Rijke Roomsche Leven in Asten en omge­ving, ont­hul­den een fotocollage van de ten­toon­stel­ling bij de ingang van de kerk. Het was tevens de offi­cië­le aftrap van de rond­lei­dingen onder lei­ding van VVV-gidsen in de ‘Ka­the­draal van de Peel’.

De voor­zit­ter van de loca­tieraad Jan Coolen gaf voor de ont­hul­ling van het woord aan oud-pastoor Pieter Scheepers en burge­mees­ter Van Extel. Daarna opende Pieter Scheepers de ten­toon­stel­ling met het doorknippen van een lint en gingen de aanwe­zigen de trap op om de ten­toon­stel­ling te bewon­de­ren. Marcel van Oosterhout, voor­zit­ter van VVV Asten en pastoor Steijaert sloten de bij­een­komst af met een toe­spraak.

Op SIRIS-tv, www.siris.nl en SIRIS-facebook is tevens een filmpje te zien van de ope­ning.

(tekst en foto's: SIRIS)

Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.

Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose