link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Altaar verplaatst Antoniuskerk Heusden

gepubliceerd: maandag, 20 september 2021

Een lang gekoesterde wens van de Heus­dense vereni­gingen die ac­ti­vi­teiten in de Antonius van Padua kerk or­ga­ni­se­ren is met instem­ming van het pa­ro­chie­bestuur van de H. Fran­cis­cus Pa­ro­chie inmiddels ge­rea­li­seerd.

Het podium aan de achterzijde van het pries­ter­koor is verwij­derd en op die plaats staat nu het vaste altaar wat met hulp van een aantal des­kun­dige vrij­wil­li­gers is ver­plaatst. Vooraan op het pries­ter­koor staat nu het altaar uit de kerk van Someren-Heide wat, indien dit wen­se­lijk is, kan wor­den ver­plaatst. Dit geeft meer moge­lijk­he­den voor het or­ga­ni­se­ren van bepaalde ac­ti­vi­teiten in het kader van de bele­vings­kerk.

Nu het lang­zaamaan weer moge­lijk is om meer voor publiek toe­gan­ke­lijke ac­ti­vi­teiten te or­ga­ni­se­ren, zal de werk­groep bele­vings­kerk in overleg en met mede­wer­king van pastoor Steijaert werken aan een aan­spre­kend en gevarieerd aanbod van ac­ti­vi­teiten.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.

Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose