link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Oor/sprong - polyfonie en dans

16 t/m 23 oktober - Belevingskerk Heusden

gepubliceerd: vrijdag, 24 september 2021
Flyer Oor/sprong

 

Voorstelling Oor/sprong

Van zater­dag 16 ok­to­ber tot en met vrij­dag 23 ok­to­ber staat de Heus­dense Bele­vings­kerk van de Fran­cis­cus­paro­chie in het teken van dans en muziek. Op ini­tia­tief van de scholen van Asten en Someren zullen de gezel­schappen Capella Pratensis, Dansgezel­schap De Stilte en harpist Remy van Kesteren van maan­dag 19 ok­to­ber t/m vrij­dag 23 ok­to­ber in de kerk een voor­stel­ling geven voor 720 leer­lin­gen van de leer­ling groepen 5 & 6. Daar­naast is er op zater­dag 16 ok­to­ber om 15.00 uur een open­ba­re voor­stel­ling voor overige belang­stel­len­den.

Voor­af­gaande aan de voor­stel­lingen in Heus­den wordt van 4 t/m 9 ok­to­ber een verge­lijk­ba­re uit­voe­ring gegeven in de St Jan de Doper Basiliek in Waalwijk.

Pro­gram­ma

Onder de naam ‘Oor/sprong’ zullen deze gezel­schappen op hun eigen wijze met zang en dans kleur geven aan twee lie­de­ren van de componist Pierre de la Reu en een lied van Dufay. De uit­voe­ring speelt in op de verschei­den­heid in onze wereld door een veel­heid aan stemmen die samen een geheel vormen.

Capella Pratensis

De zang wordt ver­zorgd door vier zan­gers van Capella Pratensis een vocaal ensemble dat onder lei­ding van hun artis­tieke lei­der Stratton Bull de lie­de­ren zal uit­voeren met polyfo­nische zang. Polyfonie is een com­po­si­tie­stijl waarin de componist meer­dere over­we­gend zelf­stan­dige melo­dische lijnen combineert.

Dansgezel­schap de Stilte

Dansgezel­schap de Stilte is een inter­na­tio­naal opererend gezel­schap dat exclusief voor kin­de­ren werkt.

Jack Timmermans

Het gezel­schap onder de artis­tieke lei­ding van Jack Timmermans wil met hun vijf dansers de ver­beel­ding van de kin­de­ren prikkelen, de speelse leerdrift sti­mu­leren en hun artis­tieke vermogens aanjagen.

Harpist Remy van Kesteren

Dit alles wordt onder­steund door harpist Remy van Kesteren die we­reld­wijd gezien wordt als een toptalent. Vanaf zijn concertdebuut op zes­tien­ja­rige leef­tijd ver­zorgt hij we­reld­wijd concerten o.a. bij de doop­plech­tig­heid van prinses Amalia en in de Carnegie Hall in New York.

Trots

de Loca­tieraad van Heus­den en het bestuur van de heilige Fran­cis­cus­paro­chie zijn er trots op dat voor deze unieke voor­stel­lingen gekozen is voor de Sint Antonius­kerk in Heus­den”. Het past ook prima in de dit jaar 100-jarige kerk waarvoor op 24 ok­to­ber een goot pa­ro­chie­feest zal wor­den geor­ga­ni­seerd.

Toegang voor de open­ba­re voor­stel­ling wordt verleend met een coronatoegangsbe­wijs: een negatieve testuit­slag, een vaccinatiebe­wijs of een bewijs dat u her­steld bent van corona. De toegangs­prijs bedraagt € 12.50 voor vol­was­se­nen en € 7,50 voor kin­de­ren.

Details

datum: 16 ok­to­ber 2021
tijd: 15.00 uur
locatie: Sint Antonius­kerk, Vorstermans­plein 16, Heus­den
entree: € 12,50 (kin­de­ren € 7,50)
flyer: Download de flyer (pdf)
tickets: www.cappellapratensis.nl/nl/oorsprong

 Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose