link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Meimaand Ommel 2022

gepubliceerd: dinsdag, 26 oktober 2021

In 2020 kon­den van­wege de corona­pan­de­mie jammer genoeg geen vie­rin­gen plaats­vin­den in de bede­vaart­kerk van Ommel, bij Onze Lieve Vrouw, de Troos­te­res in elke Nood. In 2021 was dat wél moge­lijk, maar met een beperkt aantal mensen en bij­zon­dere maat­regelen. Voor koren en bede­vaart­gan­gers was dat een groot gemis.

Wij zijn weer van start gegaan om de mei­maand 2022 in Ommel voor te berei­den en hopen u van harte te kunnen begroeten in ons genadeoord van Maria. Graag nodig wij u als werk­groep ‘Meimaand Ommel’ van harte uit om volgend jaar weer naar Ommel te komen!

Koren en bede­vaarten kunnen zich aanmel­den via de mail of tele­fo­nisch bij kape­laan van Overbeek, de pas­to­raal verant­woor­de­lijke voor de bede­vaart in Ommel.

Hij staat u graag te woord en kan daarbij aan­ge­ven wat de moge­lijk­he­den voor koren en bede­vaarten in Ommel zijn. Toegevoegd is ook het li­tur­gisch rooster van de mei­maand 2022, zodat u weet wat de reeds geplande vie­rin­gentij­den zijn.

Vie­rin­gen­over­zicht

dag datum vie­ring tijd ge­dach­te­nis/feest
zon­dag 1 mei H. Mis 7.30 uur 3e zon­dag van Pasen, jaar C
H. Mis 9.30 uur 3e zon­dag van Pasen, jaar C
H. Mis 11.30 uur 3e zon­dag van Pasen, bede­vaart Vlier­den
Plech­tig Lof 15.00 uur
maan­dag 2 mei H. Mis 8.00 uur Ge­dach­te­nis van de heilige bis­schop en kerk­le­raar Athanasius
H. Mis 10.00 uur Bede­vaart Meijel
dins­dag 3 mei H. Mis 8.00 uur Feest van de heilige apos­te­len Filippus en Jakobus
Aanbid­ding 19.00 uur
woens­dag 4 mei H. Mis 8.00 uur Dodenher­den­king
don­der­dag 5 mei H. Mis 8.00 uur Be­vrij­dings­dag
vrij­dag 6 mei H. Mis 8.00 uur Vredesmis
zater­dag 7 mei Rozen­hoedje 17.30 uur
H. Mis 18.00 uur 4e zon­dag van Pasen, jaar C
H. Mis 19.30 uur 4e zon­dag van Pasen, jaar C
zon­dag 8 mei H. Mis 7.30 uur 4e zon­dag van Pasen, jaar C
H. Mis 9.30 uur 4e zon­dag van Pasen, jaar C
H. Mis 11.30 uur 4e zon­dag van Pasen, jaar C
Plech­tig Lof 15.00 uur
maan­dag 9 mei H. Mis 8.00 uur
H. Mis 19.30 uur Bede­vaart Mierlo
dins­dag 10 mei H. Mis 8.00 uur
Aanbid­ding 19.00 uur
woens­dag 11 mei H. Mis 8.00 uur
don­der­dag 12 mei H. Mis 7.30 uur Ge­dach­te­nis van de heilige marte­laar Pancratius
vrij­dag 13 mei H. Mis 8.00 uur Ge­dach­te­nis van de heilige Maagd Maria van Fatima, Vredesmis
zater­dag 14 mei Rozen­hoedje 17.30 uur
H. Mis 18.00 uur 5e zon­dag van Pasen, jaar C
H. Mis 19.30 uur 5e zon­dag van Pasen, jaar C
zon­dag 15 mei H. Mis 7.30 uur 5e zon­dag van Pasen, jaar C
H. Mis 9.30 uur 5e zon­dag van Pasen, jaar C
H. Mis 11.30 uur 5e zon­dag van Pasen, jaar C
Pro­ces­sie 15.00 uur Grote Gilde-pro­ces­sie
maan­dag 16 mei H. Mis 8.00 uur
dins­dag 17 mei H. Mis 8.00 uur
Aanbid­ding 19.00 uur
woens­dag 18 mei H. Mis 8.00 uur Ge­dach­te­nis van de heilige paus en marte­laar Johannes I
don­der­dag 19 mei H. Mis 8.00 uur
vrij­dag 20 mei H. Mis 8.00 uur Ge­dach­te­nis van de heilige Bernardinus van Siena
zater­dag 21 mei Rozen­hoedje 17.30 uur
H. Mis 18.00 uur 6e zon­dag van Pasen, jaar C
H. Mis 19.30 uur 6e zon­dag van Pasen, jaar C
zon­dag 22 mei H. Mis 7.30 uur 6e zon­dag van Pasen, jaar C
H. Mis 9.30 uur 6e zon­dag van Pasen, jaar C
H. Mis 11.30 uur Eerste Heilige Communie met Muziek­ver­eni­ging Sancta Maria uit Ommel
Plech­tig Lof 15.00 uur
maan­dag 23 mei H. Mis 8.00 uur
dins­dag 24 mei H. Mis 8.00 uur
Aanbid­ding 19.00 uur
woens­dag 25 mei H. Mis 8.00 uur Ge­dach­te­nis van de heilige paus Gregorius VII
H. Mis 19.30 uur Voor­avond van Hemel­vaarts­dag, jaar C
don­der­dag 26 mei H. Mis 7.30 uur Hemel­vaarts­dag, jaar C
H. Mis 9.30 uur Hemel­vaarts­dag, jaar C
H. Mis 11.30 uur Bede­vaart Mierlo-Hout
Plech­tig Lof 15.00 uur
vrij­dag 27 mei H. Mis 8.00 uur Ge­dach­te­nis van de heilige bis­schop Au­gus­ti­nus van Canterbury, Vredesmis
zater­dag 28 mei Rozen­hoedje 17.30 uur
H. Mis 18.00 uur 7e zon­dag van Pasen, jaar C
H. Mis 19.30 uur 7e zon­dag van Pasen, jaar C
zon­dag 29 mei H. Mis 7.30 uur 7e zon­dag van Pasen, jaar C
H. Mis 9.30 uur Koor ‘Together’ uit de Wals­berg b.g.v. hun 50-jarig bestaan
H. Mis 11.30 uur 7e zon­dag van Pasen, jaar C
Plech­tig Lof 15.00 uur
maan­dag 30 mei H. Mis 8.00 uur
dins­dag 31 mei H. Mis 8.00 uur Feest van het bezoek van de heilige Maagd Maria aan Elisabeth
Plech­tig Lof 19.00 uur Slui­ting van de mei­maand

Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose