link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Bedevaart naar Maria van Ommel

Overzicht van vieringen

gepubliceerd: maandag, 25 april 2022
foto: Wim Koopman
Bedevaart naar Maria van Ommel

Tra­di­tio­neel is de Meimaand Maria­maand en wor­den tal­loze bede­vaarten geor­ga­ni­seerd naar Maria van Ommel. Uit diverse windstreken, uit binnen- en bui­ten­land, trekken pelgrims naar het idyllische dorp.

Grote Gilde Pro­ces­sie

Op zon­dag­mid­dag 15 mei wordt om 15.00 uur de ‘Grote / Gilde Pro­ces­sie’ gehou­den. Voor­heen had­den we in Ommel op Hemel­vaarts­dag de ‘Gilde­pro­ces­sie’ met de gil­den uit Kring Peelland én op de derde zon­dag van mei de ‘Grote Pro­ces­sie’. Nu zijn beide pro­ces­sies samen­ge­voegd om te komen tot één mooie ‘Grote / Gilde Pro­ces­sie’! Deze pro­ces­sie zal altijd plaats­vin­den op de derde zon­dag van mei. Om 15.00 uur start de pro­ces­sie bij Ge­meen­schapshuis ‘De Kluis’, opdat de pro­ces­sie rond 15.15 uur arriveert op het kerk­plein waarna een Plech­tig Lof wordt gevierd.

Viering in de buitenlucht

Of een Eucha­ris­tie­vie­ring buiten zal wor­den gehou­den, wordt ’s morgens­vroeg rond 8.00 uur bepaald aan de hand van de actuele weer­be­richten. Bij goed weer wordt de H. Mis van 11.30 uur buiten gevierd. Wanneer het reeds zeer warm is, kan de H. Mis van 9.30 uur ook al buiten plaats­vin­den.

Ge­schie­de­nis

Volgens de database van bede­vaarten van het Meertens Instituut is de cultus rond Maria van Ommel omstreeks het jaar 1400 al ontstaan. Vanaf het begin van de vere­ring wordt O.L. Vrouw van Ommel tal van won­de­ren toege­schre­ven. Het beeld heeft sinds de 15e eeuw aantrek­kings­kracht gehad op grote aantallen bede­vaart­gan­gers, onder andere afkoms­tig uit Duits­land en België. Vanaf ~1700 moest het beeld uitwijken naar Nunhem, België. In 1840 kwam Maria weer terug naar Ommel en kreeg ze weer een mooie plek in de her­bouwde kapel. Sindsdien kwamen de bede­vaarten weer op gang.

Over­zicht van vie­rin­gen

Diverse pa­ro­chies, gildes en organi­sa­ties or­ga­ni­se­ren in de Meimaand een bede­vaart en iedere zater­dag zijn er twee (18.00 / 19.30 uur) en zon­dag drie Eucha­ris­tie­vie­ringen (7.30 / 9.30 / 11.30 uur) en zon­dag­mid­dag (15.00 uur) is er een speciale vie­ring.


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose